Stid i kultura – ogledalo civilizovanosti

Stid i kultura – ogledalo civilizovanosti

            Sram ili stid je diskretna, osnovna emocija, opisana kao moralna ili društvena emocija koja pokreće ljude da sakriju ili negiraju svoje greške.


DA LI SRPSKA KULTURA ZNA ZA STID?

        Norbet Elijas, nemački socilog koji je bio jevreskog porekla, u svojoj knjizi Proces civilizacije je pojam stida stavio u centar zbivanja ove knjige. Naime, Elijas kaže da naše civilizovano i necivilizovano ponašenje određuje zapravo naš osećaj stida i nelagodnosti. Kroz istorijska razdoblja kod ljudi su se menjala pravila ponašanja. Primer toga su bili maniri za stolom, koji su se promenili od srednjovekovnog čoveka u 13.veku, do savremenog čoveka danas. Proces civilizacije je imao svoj jedan tok napredovanja, tako što su ponašanja koja su nekada bila prihvaćena vremenom počela da se odbacuju, i počele su se stvarati norme koje su se ispoljavale u odgovarajućim zabranama.

 

 

Vremenom počinje da se stvara privatna i javna sfera čovekog života, gde imamo različite oblike ponašanja, u javnosti i u svom domu. Stid kao takav postaje jedan kontrolor u ponašanju ljudi u javnosti.

 

 

 

RAZLIKA IZMEĐU KULTURE I CIVILIZACIJE

Da bi smo razumeli Elijasa bitno je napomenuti da je on pravio razliku između pojmova kulture i civilizacije, te je smatrao da kultivisanost predstavlja najviši oblik civilizovanosti. Ono što Elijas hoće da kaže, jeste – da se ljudi polako i postpuno kroz vekove učili civilizovanom ponašanju.

 

 

 

STID – OSNOVNA EMOCIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Stid kao element kontrole kod ljudi i dalje postoji, ali činjenica je da se on sistemski narušava, da se brišu njegove granice moći. Sociolog Tomas Šef tvrdi da je stid osnovna emocija svakodnevnog života i smatra da ima više funkcija od ostalih emocija.

 

 

Stoga, ostaje da se zapitamo da li je stid ogledalo civilizovanosti i treba li da postoji u društvima koja nastoje da budu kulturna?

 

 

 

TEKST: MILAN PAROJČIĆ

Milan Parojčić je student master studija – sociologije i internet marketar. Uživa u umetnosti, slikarstvu, književnosti i čitanju Ju Nesba. Voli prirodu i sve što je vezano za nju. Voli druženje i kvalitetne razgovore.1 thought on “Stid i kultura – ogledalo civilizovanosti”