Šta su vrući, a šta hladni mediji?

Šta su vrući, a šta hladni mediji?

Tehnologija kojom se koristimo je naš odraz. To je produžetak kojeg mi nismo svesni jer su nam čula otupela na uzrok nadražaja. Svaki naš produžetak, u tehnološkom smislu, smatra se samoamputacijom. Telo pribegava toj samoamputaciji kad sposobnost percepcije nije u stanju odrediti ni izbeći uzrok nadražaja. Pojavom tehnologije čovek je produžio i postavio van sebe živi model srednjeg nervnog sistema. Svaki pronalazak ili tehnologija, produžetak su ili samoamputacija naših fizičkih tela. Posmatrati, opažati ili upotrebljavati produžetak u tehnološkom obliku znači prihvatiti ga. Danas je došlo do toga da čovek sam stvara produžetke – od pesnice do atomske bombe.


ELEKTRIČNO VREME KAO NAJAVA NOVIH PROBLEMA

Prošlo mehaničko vreme bilo je vruće, dok je današnje električno vreme hladno. Sve više prelazimo sa sadržaja poruka na proučavanje celokupnog učinka. Bavljenje učinkom, a ne značenjem, osnovna je promena električnog doba, jer učinak podrazumeva celokupnu situaciju, a ne pojedinačno kretanje informacije. Posle prvog susreta sa električnim, naša nas je klonulost navodila na to da očekujemo nove probleme.

ELEKTRONSKI MEDIJI NASUPROT MEHANIČKIM MEDIJIMA

Zaostale zemlje koje su i dalje bile prožete mehaničkom kulturom, lakše su se mogle suočiti sa električnom energijom i shvatiti je. Stara industrijalizovana područja morala su biti ponovo otkrivena kako bi izašla na kraj sa električnim dobom.  Elektronski mediji (telegraf, radio, film, televizija, kompjuter) su daljinski produžetak ljudskog tela. Predstavljaju izlaženje iz okvira prostornog i vremenskog ograničenja. Mehanički mediji (točak, odeća, fonetsko pismo, naočare) su mehanički produžetak ljudskog tela: čovek ostaje u materijalnim granicama svog tela.

ŠTA SU VRUĆI MEDIJI?

Vrući mediji su oni koji produžuju jedno čulo u visokoj definiciji. Visoka definicija je stanje zasićenosti podacima. Primeri takvih medija bili bi radio, knjiga, fotografija ili film. Oni ne ostavljaju publici mnogo toga za dopunjavanje ili dovršavanje. Vrući oblik isključuje, a hladni oblik uključuje. Stoga je prirodno što vrući mediji drugačije deluju na korisnika od hladnog medija.

HLADNI MEDIJI – MEDIJI NISKE DEFINICIJE

Hladni mediji su mediji niske definicije, jer pružaju malo audio ili vizuelnih podataka. U ovaj tip medija spadaju govor, telefon, novinski strip, televizija. Snaga ili visoka definicija stvaraju specijalizaciju i fragmentaciju i u životu i u razonodi. Svaki intezivan doživljaj mora najpre biti zaboravljen, tj. cenzurisan i sveden na hladno stanje, kako bismo ga mogli shvatiti.

RAZLIKA IZMEĐU VRUĆEG I HLADNOG MEDIJA

Način da se uoči razlika između upotrebe vrućih i hladnih medija sastoji se u međusobnom poređenju. Muškarci se retko udvaraju ženama koje nose naočare, jer one pojačavaju vid i dopunjavaju ženski lik. Sunčane naočare stvaraju tajanstvenost i nedostupan lik koji traži mnogo učestvovanja i dopunjavanja. Vruć medij radija u hladnim ili nepismenim kulturama deluje silovito, skroz drugačije nego npr. u Engleskoj ili Americi, gde radio smatraju razonodom.

Hladna ili kultura niske pismenosti nije u stanju da prihvati vruće medije poput filma ili radija kao razonodu. Ovi mediji je uznemiruju podjednako radikalno kao što hladan medij, poput televizije, uznemiruje svet visoke pismenosti. Ono što u našim medijima smatramo razonodom ili zabavom, nekoj hladnoj kulturi može delovati kao silovito političko agitiranje.

RAZORNO DELOVANJE VRUĆE TEHNOLOGIJE KOJA NASLEĐUJE HLADNU

Kada su australijski domoroci dobili od misionara čelične sekire, njihova kultura utemeljena na kamenoj sekiri doživela je slom. Kamena sekira je predstavljala simbol muževnosti. Misionari su podelili znatnu količinu čeličnih sekira ženama i deci, što je oslabilo muško dostojanstvo.

Kao primer možemo uzeti i Tviter, koji predstavlja hladan medij u zapadnom razvijenom društvu s obzirom na to da predstavlja uključivanje individue u protok informacija kroz kritičke komentare i odgovore. Međutim, Tviter može postati razoran vruć medij u hladnoj kulturi. Do toga dovodi mogućnost mobilizacije i propagiranja određenog mišljenja kroz heštegove, koje može imati razorono delovanje na društvo.

UČINAK MEDIJA JE SNAŽAN – BUDIMO OPREZNI!

Svaki medij je u stanju da neopreznima nametne vlastite pretpostavke. Svojom reakcijom na medije podsećamo na tehnološkog idiota. Učinak medija je snažan i dubok upravo zato što mu je kao sadržaj dat drugi medij. Sadržaj filma jeste neki roman, drama ili opera. Sadržaj pisanog štiva je govor, ali čitatelj nije svestan ni teksta ni govora.

TEKST: NEVENA NIKOLIĆ

Nevena Nikolić je studentkinja Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Njena interesovanja su raspodeljena na više oblasti, a neke od njih su filozofija, književnost, kulturni razvitak u stranim državama, kao i teme vezane za mentalno zdravlje i brigu o sebi. Radoznala pesnikinja, na egzistencionalnom putu umetnosti, traga za istinom među razrešenim temama.