Šta se dešava kada smo neorganizovani?

Šta se dešava kada smo neorganizovani?

Svi smo svedoci da danas živimo u periodu koji zahteva brz tempo života, stoga je dobra organizacija jedna od ključnih stavki kako bismo sve postizali. U nastavku navodimo kako neorganizovanost utiče na nas.


 

BEZ ORGANIZACIJE GUBIMO VREME

Kada smo neorganizovani posledice mogu biti različite i negativne. Bez sistema i strukture život može postati haotičan i stresan. Od gubljenja vremena i novca, do propuštanja važnih rokova i neuspeha u poslovima, neorganizovanost može prouzrokovati mnoge probleme.

Jedan od najvećih problema koje neorganizovanost može prouzrokovati jeste gubljenje vremena. Kada nemamo plan i sistem, često trošimo vreme na nevažne stvari ili ne znamo odakle da počnemo. Ovo može dovesti do kašnjenja na poslu, nedovršenih projekata i izgubljenih poslovnih prilika.

 

PRISUTNI STRES I NEZADOVOLJSTVO

Još jedna posledica neorganizovanosti može biti gubljenje novca. Ako nismo organizovani u našim finansijama, možemo propustiti rokove za plaćanje računa ili izgubiti uvid u naš budžet. Neorganizovanost može prouzrokovati stres i nezadovoljstvo.

Kada smo preplavljeni poslom ili životnim obavezama, a nemamo sistem za upravljanje obavezama, to može dovesti do osećaja stresa i anksioznosti. Ovo može uticati na naše mentalno zdravlje i dovesti do pada produktivnosti i motivacije.

 

POSLOVNI ŽIVOT TRPI

U poslovnom svetu neorganizovanost može dovesti do propuštanja važnih rokova, propuštenih prilika i loših odnosa sa klijentima. Ako nemamo dobro razvijen sistem kontrole našeg vremena, to može dovesti do gubitka klijenata i poslovne reputacije.

Kao što smo naveli neorganizovanost može imati brojne posledice po naše svakodnevno
funkcionisanje.

 

BENEFITI DOBRE ORGANIZACIJE

Kako bismo izbegli sve ove probleme važno je da usvojimo sistem za upravljanje vremenom i organizaciju naših finansija i poslova, kao i da se toga disciplinovano pridržavamo. Još neke od preporuka za bolju organizaciju mogu biti ranije ustajanje, raspoređivanje dnevnih obaveza, pravljenje takozvanih to do lista, kupovina planera i
instaliranje korisnih aplikacija za organizaciju vremena i obaveza na telefon.

Sa jasnim planom i sistemom možemo postići više, smanjiti stres i poboljšati kvalitet našeg života.

 

TEKST: JOVANA MIHAJLOVIĆ

Jovana Mihajlović je iz Beograda. Student je završne godine Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, u Beogradu. Voli muziku, knjige i životinje. Večiti protivnik lažnog morala koji nam se svakodnevno servira na društvenim mrežama.