Šta rukopis govori o vama?

Šta rukopis govori o vama?

Naš rukopis je često naš predstavnik, može da otkrije neki deo naše ličnosti i da bude naš lični pečat. Pisanje je jedna od mnogobrojnih vrsta komunikacije, pa tako svojim rukopisom ili samo potpisom na papiru odajemo određene delove našeg profila, a da toga nismo ni svesni. Način na koji pišemo određena slova, koliki razmak pravimo između reči kao i to na koji način povezujemo određena slova mogu biti parametri koji govore nešto o nama.

 


 

ŠTA VELIČINA SLOVA KOJOM PIŠETE GOVORI O VAMA?

Veličina kojom ispisujemo slova govori dosta o našim osobinama. Osobe koje pišu malim slovima važe za stidljive, povučene, ali i za temeljne i precizne osobe. Ukoliko pišete srednjom veličinom slova može se reći da ste fleksibilna i prilagodljiva osoba. Kada ugledamo nečiji rukopis i uočimo velika slova uglavnom shvatamo da se radi o osobi koja pleni samopouzdanjem, sigurnošću i željom da je uvek u centru svih zbivanja. Sa druge strane ovakve osobe neretko mogu biti i odlični verbalni manipulatori i uvek dominantni u društvu.

 

 

RAZMAK IZMEĐU SLOVA

Veći razmaci između reči prilikom pisanja koriste nezavisne osobe dok manje razmake koriste osobe koje ne uživaju u samoći, vole druženje i pripadanje gupama. Pored veličine slova i razmaka između reči postoje još dosta elemenata rukopisa koji otkrivaju neke naše osobine. Izdvojili smo još neke kojih verovatno niste svesni, a dosta govore o vama.

 

 

OSTALE KARAKTERISTIKE PISANJA KOJE NAS RAZOTKRIVAJU

Ujednačeno pisanje slova duž reči primenjuju osobe koje su pouzdane i sa visokim stepenom samokontrole. Ukoliko se slova reči postepeno povećavaju može se reći da je osoba energična i optimistična. Sa druge strane osobama koje smanjuju slova duž reči uglavnom manjka samopouzdanja ili su preterano zabrinute.

 

 

Još jedan od elemenata rukopisa koji nam može otkriti dosta o ličnosti osobe jeste pritisak olovke na papir. Energične osobe koje u životu shvataju stvari ozbiljno uglavnom koriste jači pritisak olovke na papir dok slabiji pritisak imaju osećajnije osobe.

 

 

Što se pojedinačnog pisanja slova tiče i tu postoji razlika. Pisanje latiničnih slova B i P može se pisati sa slabije izraženim takozvanim stomačićem ili sa izuzetno naglašenim. Slabije ih naglašavaju osobe koje stresno reaguju na neočekivane, iznenadne situacije u životu. Spontane i opuštene osobe uglavnom kod pisanja ovih slova naglašavaju pomenute delove.

 

 

Za kraj ostaje još jedan element koji dosta govori o načinu razmišljanja autora, a to je ne povezivanje odnosno povezivanje slova. Ukoliko su reči povezane onda je reč o rukopisu osobe koja je sistematična pri donošenju odluka u životu. Slova u rukopisu koja nisu povezana uglavnom su delo osoba koje su maštovite, impulsivne i često se oslanjaju na intuiciju.

 

 

Navedene zanimljivosti o rukopisu mogu vam pomoći da pokušate da na osnovu njih otkrijete ličnost osoba iz vaše okoline. Verujemo da ćete nesvesno početi da uviđate sličnosti između osobina koje nečiji rukopis otkriva i onih koje stvarno ta osoba poseduje. Zabavite se i probajte da tumačenjem rukopisa otkrijete što više o drugima, ali i o sebi.

 

 

TEKST: ANĐELA JANJIĆ

Anđela Janjić je diplomirani novinar na Filozofskom fakultetu u Nišu. Aktivno se bavi odbojkom, u slobodno vreme čita, piše i voli da vodi kvalitetne razgovore sa njoj dragim ljudima.