Šta predstavlja inkluzivno obrazovanje?

Šta predstavlja inkluzivno obrazovanje?

Inkluzija u obrazovanju u svom osnovnom značenju predstavlja uključivanje deteta sa poteškoćama u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Drugim rečima, inkluzivno obrazovanje podrazumeva akciju pri kojoj se sva deca koja pripadaju osetljivim društvenim grupama uključuju u obrazovanje. Glavni cilj je sprečavanje napuštanja obrazovnih ustanova od strane dece sa teškoćama u razvoju.


INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I DRUŠTVO

Inkluzija u obrazovanju bi trebalo dete sa poteškoćama da uključi u društveni život zajednice, na svim nivoima. Svetska organizacija UNESKO, u svom radu poseban akcenat stavlja na omogućavanje kvalitetnog obrazovanja svakom detetu, bez obzira na njihove različitosti. Proces odgovaranja na potrebe različitih društvenih grupa poseban je zadatak ove organizacije, ali i čitavog društvenog sistema.

DECA SA TEŠKOĆAMA

U ovu grupu spadaju učenici sa smetnjama, učenici marginalizovanih grupa, daroviti učenici. U pitanju su takođe učenici socijalno, ekonomsko i kulturno nepovoljnih sredina. Posebnu kategoriju predstavljaju učenici koji poseduju slabu motivaciju za usvajanje novih obrazovnih sadržaja. Postoje brojne poteškoće kod učenika koje ometaju ili nepovoljno utiču na njihovo obrazovanje. Neka su intelektualnog ili fizičkog tipa, a neka emocionalnog ili psihološkog.

PRAVO NA JEDNAKO OBRAZOVANJE

Bez obzira na različitosti, obrazovni sistem i društvo bi trebalo da obezbedi kvalitetan obrazovni program, prilagodi se potrebama različitih društvenih grupa, ali i omogući svakom učeniku jednake polazne osnove za obrazovanje. Obrazovne ustanove trebalo bi da prilogode prostor i uslove za pravilno funkcionisanje dece sa poteškoćama.

KVALITETAN PROGRAM OBRAZOVANJA

Savremeni podučavaoci dece imaju izazovan zadatak da svakom učeniku obezbede kvalitetan program obrazovanja. Razlog tome leži u činjenici da savremeno društvo ima veću svest o brojnim nedostacima različitih društvenih pojava, te i teži tome da ih otkloni. Unapređivanje postojećeg obrazovnog sistema, ali i uključivanje svakog deteta u obrazovni sistem, svakako da je zadatak inkluzivnog obrazovanja. Bez obzira na društvenu grupu iz koje potiče.

PRAVO NA KULTURNO UZDIZANJE

Inkluzija kao društvena pojava bi trebalo da ima mogućnost primenjivanja na sve slojeve društva. U tom smislu, ne treba zaboraviti i na kulturne potrebe publike sa poteškoćama. Publika sa oštećenjima vida i sluha zahteva prilagođavanje kulturnih događaja posebnim potrebama ovakve publike.

INKLUZIVNO POZORIŠTE

Ideja inkluzivnog pozorišta nije samo prilagođavanje postojećih pozorišnih praksi pozorišnoj publici sa oštećenjima. Ovakvo pozorište takođe podrazumeva kreiranje kvalitetnog i raznolikog pozorišnog sadržaja za ovakvu pozorišnu publiku i njegovo konstantno unapređivanje.

TEKST: TAMARA VRANIĆ

Tamara Vranić ima 23 godine. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, na katedri za Menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. U slobodno vreme uči španski jezik, uživa u čitanju kratkih priča, u putovanjima i druženju sa dragim ljudima. Interesuju je kultura i mediji, kao i pisanje, koje za nju predstavlja najlepši vid izražavanja misli i ideja.