Šta predstavlja indijsko leto?

Šta predstavlja indijsko leto?

Indijsko leto predstavlja astronomski koncept koji se koristi u Indiji i drugim zemljama Južne Azije za računanje kalendara i određivanje datuma religijskih i društvenih događaja. Ovaj koncept se odnosi na period između dva prolaska Sunca kroz nulti meridijan, odnosno dužinu godine.


KAKO SE RAČUNA INDIJSKO VREME?

Razlikuje se od gregorijanskog kalendara koji se koristi u zapadnom svetu. Dužina indijske kalendarske godine iznosi 365,24 dana, što je nešto manje od dužine gregorijanske godine od 365.2425 dana.

Stoga, indijsko vreme se računa uzimajući u obzir ne samo dužinu kalendarske godine, već i kretanje Zemlje u njenoj orbiti oko Sunca. Naime, zapaženo je da Zemlja menja brzinu rotacije, a ta brzina se menja u periodu od oko 20 godina. Indijsko vreme se računa na temelju prosečne dužine godine i prosečne brzine rotacije Zemlje, uzimajući u obzir i takozvanu ajanu.

 

ODREĐIVANJE POČETKA GODINE – AJANA

Ajana je tačka u kojoj se Sunce nalazi na nebu u vreme prolećne ravnodnevnice. To vreme se menja svake godine zbog kretanja Zemlje u njenoj orbiti oko Sunca. Ona se koristi za određivanje početka godine u indijskom kalendaru, koji se sastoji od 12 meseci. Prvi mesec u kalendaru počinje s novim mladim Mesecom nakon prolećne ravnodnevnice.

 

KAKO SE DELI INDIJSKO VREME?

Indijsko se vreme takođe deli na dve osnovne vrste: sideralno i tropsko vreme. Sideralno vreme se računa na temelju fiksne pozicije zvezda, dok se tropsko vreme računa na temelju kretanja Sunca na nebu.

Tropsko vreme se obično koristi u Indiji za potrebe svakodnevnog života i društvenih događaja. Sideralno vreme se često koristi u astronomiji i astrologiji.

 

VAŽNOST U KULTURI I TRADICIJI

Indijsko se vreme danas uglavnom koristi za određivanje datuma religijskih festivala. Ali, i dalje ima značajnu ulogu u astronomiji i astrologiji. Iako je indijski kalendar nešto manje precizan od gregorijanskog kalendara, ima svoju važnost u kulturi i tradiciji južnoazijskih zemalja. On predstavlja jedinstveni aspekat njihove kulture i nasleđa, pogotovo u hinduizmu.

 

TEKST: JOVAN MANOJLOVIĆ

Jovan Manojlović rođen je u Zaječaru gde je završio Ekonomsko-trgovinsku školu. Trenutno je student Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu.