Šta karakteriše žensku i mušku energiju?

Šta karakteriše žensku i mušku energiju?

Kada kažemo muška i ženska energija (masculine and feminine energy), često to povezujemo sa polom. Međutim, treba uzeti u obzir da i muškarci i žene imaju obe energije, samo mogu drugačije da se ispoljavaju.


KARAKTERISTIKE ENERGIJA


Mušku energiju karakteriše akcija i postizanje, a oblikovana je logikom i razumom. Žensko je intuitivnije, orijentisano na primanje i dozvoljavanje, a karakteriše je biti/postojati.

Obe energije su preko potrebne na svakodnevnom nivou i bitno je da se prepliću kako bismo u svakom polju života bili zadovoljni. Balans između akcije i biti je ono što nam pruža harmoniju, ali je teško postaviti zdravu granicu.

VREDNOVANJE

Trenutno živimo u vremenu gde se više vrednuje akcija, šta je to što radimo i završavamo. Brzo se zaboravlja da je za pametno delanje potrebno da budemo u skladu sami sa sobom, da pratimo našu intuiciju i budemo svesni naše prisutnosti u okruženju.

Vrednost merimo time koliko smo produktivni u toku dana. To proizilazi i od toga što su našu produktivnost merili roditelji, nastavnici, profesori, direktori… Usvojili smo taj sistem vrednosti kroz generacije, zato se dešava da kada se neko oseća demotivisano, savetujemo da samo krenu da rade nešto i biće bolje.

ŽENSKA ENERGIJA KAO POKRETAČ

Ženska energija osećaja svog bića je zapravo pokretač za kasnije akcije, koje će u tom slučaju da budu u skladu sa našim bićem. Stereotipno se ženska energija često odbacuje kao preterano emotivna, ali svaku akciju pokreće neka emocija, ukoliko nismo svesni tih emocija stvaraćemo akcije koje će imati velike posledice na naše okruženje, ali i na naše zdravlje. Ona zapravo predstavlja povezivanje sa našim telom, intuicijom i potrebama. Pokreće kreativnost i inovacije.

VRAĆANJE U ŽENSKU ENERGIJU

S razlogom se energije zovu muška i ženska. Naravno, svaki se pol bolje oseća u jednoj. U poslednje vreme postoji trend gde žene/devojke pričaju o vraćanju u žensku energiju. Šta to znači?

Pod velikim pritiskom da moderna žena može i mora da postigne sve (od karijere do braka) morale su da pređu u mušku energiju akcije. Samim tim su zapostavile svoje intuitivne potrebe, pa danas možemo da čujemo da devojke jure muškarce, da u vezama su preuzeli inicijatorsku ulogu i da su one od akcije. Opet, ni to nije zdrav balans. Kao što se žene bolje osećaju u ženskoj energiji, tako je i za muškarce. Prirodno će im biti da delaju i da oni iniciraju akciju. Na ovom primeru možemo da vidimo koliko je balans bitan i zašto jedna bez druge energije ne može.


TEKST: ALEKSANDRA POPOVIĆ

Aleksandra Popović je završila Fakultet dramskih umetnosti na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. Njena interesovanja su različita i uvek voli da nauči nešto novo.