Šta je strateška komunikacija?

Šta je strateška komunikacija?

Odnosi s javnošću kao naučna disciplina nezamisliva je bez nekog oblika strateške komunikacije i komunikacije uopšte. Bilo da je u pitanju neka kompanija, politički odnosi ili samo dogovor u okviru neke grupe, strategija je neophodna kako bi se postigao neki cilj. Komunikacija kao takva uvek za krajnji rezultat traži rešavanje neke nedoumice i dosezanje nekog cilja.

 


 

KOMUNIKACIJA − DVOSMERNA ULICA

Dvosmernost je jedan od bitnijih faktora ove vrste komunikacije. Neophodno je uvek dobiti povratnu informaciju i uvažiti je kakva god ona bila. Na taj način dobijamo uvid u ono kako komuniciramo, da li je to ostatak javnosti prihvatio, razumeo i na kraju krajeva koristio. Strateška komunikacija dobro je izvedena onda kada postignemo zahtevan cilj i kada to prethodno određena ciljna grupa prihvati.

 

 

Dakle, veoma je važno odrediti ciljnu grupu kao i moguće probleme prilikom realizacije određene strategije. Te probleme je naravno potrebno rešiti kao i dati ostatku grupe objašnjenje kako ne bi dolazilo do ponavljanja istih grešaka u toku komuniciranja.

 

 

 

STRUČNJACI

Za ovakvu vrstu komunikacije neophodni su stručnjaci. Naime, samo onaj koji dovoljno poznaje materiju može o njoj sa sigurnošću da govori i da to znanje prenosi drugima. Jedino tako će uspeh biti zagarantovan. Stručnjaci za odnose sa javnošću mogu biti, ali ne moraju, oni koji će odrediti krajnji cilj. Svakako, oni su zasigurno uvek ti koji svojim znanjem i veštinama doprinose komunikaciji između unutrašnjosti i spoljašnjosti. Oni povezuju ta dva sveta, moraju da se upoznaju sa istim kako bi efikasnost dostigla svoj najviši nivo.

 

 

Kao mogući problemi, prisutni su stres i ogromna količina pritiska koja bi mogla negativno da utiče na njih. Ali, kao uspešan stručnjak u ovoj oblasti potrebno je znati kako kanalisati i usmeravati ove pojave. Ukoliko planirate da se bavite ovim poslom, to će svakako biti jedna od stavki koju ćete morati da prebrodite.

 

 

 

KANALI KOMUNIKACIJE I BUDŽET

Ne manje važne komponente prilikom realizacije strateške komunikacije jesu biranje kanala komunikacije i unapred određen budžet. Danas živimo u vremenu naglog tehnološkog napretka gde se svakodnevno pronalaze novi kanali komuniciranja i bitno je ispratiti sve i iskoristiti ono što može dodatno da poboljša efikasnost na duže staze.

 

Kanali komunikacije koji se koriste zavise od ciljne grupe i potrebno je uskladiti te dve stavke kako bi oni kojima je namenjena poruka tu istu poruku primili. Budžet kao takav nephodan je čime god se bavili i unapred ga odrediti veoma je teško. Uvek se pojavljuju neki neplanirani troškovi, ali prilikom izvođenja ovako važnih stvari to nije uvek dopustivo. Strateška komunikacija je u većini slučajeva veoma ozbiljan poduhvat za stručnjake i od nje može zavisiti sudbina ne samo jedne kompanije već i celog sveta kada je u pitanju politika.

 

 

Postoji mnogo finesa koje će stratešku komunikaciju unaprediti u svakom smislu, ali svaka od njih pronalazi se učenjem i konstantnim istraživanjem javnosti, ljudskih odnosa, kao i generalne situacije u svetu, ekonomiji, politici i društvu. Kao i svaka profesija, ni ova nije toliko jednostavna, a ni naivna. Kao što smo već rekli, od stručnosti ljudi zaduženih za odnose sa javnošću zavise mnoge stvari i zato pažljivo birajte osobe sa kojima se upuštate u bilo kakav oblik saradnje. Zdrav odnos između ljudi koji rade zajedno veoma je važan da bi se postigao određeni cilj.

 

 

TEKST: JOVANA LOVRE

Jovana Lovre je studentkinja Komunikologije i odnosa sa javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zaljubljenik je u fotografiju, muziku, duge šetnje i kvalitetne razgovore. U životu je pokreću mnoge stvari, ali ona najvažnija jeste sam život.