Šta je Secret Flying?

Šta je Secret Flying?

Avio-kompanija predstavlja vrstu preduzeća koje se bavi avionskim prevozom putnika i robe. One koriste avione, kao prevozno sredstvo, za pružanje ovih vrsta usluga. Takođe, mogu sklopiti različita partnerstva i saveze sa ostalim avio preovznicima za sporazume koji važe za zajedničko korišćenje, u kojima obe strane obavljaju isti let. Avio kompaniie se generalni priznaju sa vazdušnih setifikatom ili licencom koji izdaje vladino vazduhoplovno telo. 


ISTORIJA AVIO-KOMPANIJA

Prva avio-kompanija jeste nemačka kompanija za vazdušne brodove pod nazivom Delag. Osnovana je 16. novembra 1909. godine, dok su najstarije avio-kompanije koje i danas posluju holandski KLM koji potiče iz 1919, kolumbijska avio-kompanija Avianca, takođe osnovana 1919, australijski Qantas iz 1920. godine, kao i češka kompanija Czech Airlines, osnovana 1923. godine.

Vlasništvo avioprevoznika je doživelo veliki pomak, prvo 1930. prelaskom u lično vlasništvo, 1940. u vlasništvo vlade, gde je sve to na kraju dovelo do privatizacije 1980. godina. Tada je takođe pokrenut i trend spajanja avioprevoznika i formiranja saveza avioprevoznika.

Neki od najvećih saveza su Star Alliance, Sky team i One world. Ova tri saveza su zajedno u 2015. godini, sačinjavali više od šezdeset odsto globalnog vazdušnog saobraćaja. Na osnovu podataka iz 2019. godine, najveći avioprevoznik po prevezenm putnicima i floti je bila American Airlines grupa, a Delta Airlines je bila najveća kompanija po prihodu. 

ŠTA PREDSTAVLJA SECRET FLYING?

Secret Flying predstavlja informativnu veb stranicu koja sadrži informacije o letovima. Ona predočava svojim korisnicima podatke o svim jeftinim avio kartama koje su u datom trenutku dostupne.  

Secret Flying osnovana je 2014. godine od strane preduzetnika Tarika Alaga. Bila je pokrenuta kao vrsta odgovora na aviokompanije koje mogu povremeno napraviti greške i propuste u svojim cenama. Prema osnivaču, navedene greške se nisu dešavale ni po jednom sistematskom obrascu. Sam cilj ove veb stranice je taj da se kače letci koji bi sadržali informacije o avio kartama, i koje bi se postavile što pre moguće kako bi se brzo uočile. 

KAKO FUNKCIONIŠE SECRET FLYING?

Secret Flying funkcioniše na jednostavan način i prati cene avio-kompanija. Kada je neka izuzetno jeftina cena dostupna, ona se objavljuje na sajtu kako bi što pre bila prisutna i viđena. Takođe, veb lokacija je prepoznatljiva po pronalaženju raznih grešaka cena i objavljivanju istih na mreži. Ova kompanija, pored veb stranice, u svojoj ponudi sadrži i aplikaciju za telefone koja daje obaveštenja za letove koji polaze iz matičnog grada korisnika aplikacije. 

POPULARNOST

Septembra, 2018. godine, Forbs je rekao kako je tajno letenje jedan od „najboljih resursa za odlične letove i hotelske ponude“.

TEKST: ANDRIJANA POPOVIĆ

Andrijana Popović je studentkinja novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Ljubitelj je psihologije, umetnosti i muzike.