Šta je paranoidna šizofrenija?

Šta je paranoidna šizofrenija?

Paranoidna šizofrenija predstavlja niz simptoma koji zajedno daju kliničku sliku mentalno obolele osobe. Iako simptomi ove bolesti često nisu baš najjasniji, hajde da počnemo sa generalnim problemom današnjice, a to je stres.


UTICAJ STRESA

Stres na organizam utiče na dva načina: prvi je da nas ojača za naredne stresne situacije, a drugi da postajemo sve osetljiviji na stres i sve teže podnosimo stresne situacije.

Drugi način uticaja stresa na organizam svakako predstavlja predispoziciju sa različite mentalne bolesti i poremećaje.

Tokom rada na sebi, akcenat treba da stavimo na naš način suprotstavljanja i doživljaja stresa. Neophodno je razviti sopstvene tehnike i metode koje će nas zaštititi od negativnih posledica stresa, pošto zaštita za stres ne postoji.

 

ŠTA JE PARANOIDNA ŠIZOFRENIJA?

Može se javiti još u doba adolescencije. Bolest predstavlja gubitak sposobnosti realnog mišljenja i nemogućnost razlikovanja realnog života od fantazije.

Poremećaj se ispoljava u različitim domenima ljudskog funkcionisanja – u mišljenju, percepciji, osećanjima, ponašanju, poremećaj pažnje…

Promene su vidljive i na polju radne i dugoročne memorije. Osoba ima poteškoće sa doživljajem sebe kao individue. Javlja se poremećaj na polju nagona i volje.

Takođe, važna karakteristika je negiranje osobe da ima problem i nesvesnost da postoji bilo kakav poremećaj. Osoba je uverena da je potpuno zdrava, pa je lečenje teško započeti.

 

LEČENJE BOLESTI

Podrška porodice i bližnjih je jako važna. Prva prepreka sa kojom se treba susresti jeste teškoća uviđanja obolele osobe da joj je pomoć neophodna.

Kombinacija psihoterapije i lekova može ublažiti simptome bolesti. Lekovi koji se koriste su antipsihotici.

Njihov cilj jeste normalizovanje promena u mozgu koje će omogućiti. Delovanje lekova je individualno od osobe do osobe. Nemaju isto dejstvo na svima, a uticaj ima i klinička slika.

 

BUDI PODRŠKA

Lekovi nemaju veliki potencijal u lečenju mentalnih bolesti.

Ono što je pored medikamentozne terapije važno, jeste podrška bliskih osoba koje će sa stručnim timom raditi na tome da se umanji razdražljivost obolele osobe i da se život koliko je moguće vrati u normalu.

 

TEKST: IVANA JOSIPOVIĆ

Ivana Josipović studira Psihologiju na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Radi kao vaspitač u predškolskoj ustanovi. U slobodno vreme voli da čita psihološke tekstove, da šeta u prirodi ili da trenira.