Šta je manifestacija i kako je upotrebiti?

Šta je manifestacija i kako je upotrebiti?

Često smo u prilici da se susretnemo sa ovom rečju u njenom najopštijem značenju, a to je manifestacija kao neki događaj ili priredba. Takođe, ona može značiti i ono što otkriva nešto drugo, u smislu simptoma ili bolesti. Međutim, ova imenica ima još jedno značenje koje se odnosi na sam proces manifestovanja. Šta to konkretno znači? Kako bismo, recimo, mogli da manifestujemo moć ili želju?


PROCES SLANJA INFORMACIJA UNIVERZUMU

Manifestaciju mnogi razumeju kao šablon koji se zasniva na procesu slanja naših informacija univerzumu ili Bogu, kroz molitvu ili na neki drugi način. Zatim, univerzum prima te naše informacije i uzvraća tako što nam daje ono što želimo. Izgleda jednostavno, ali nije.

 

 

KLJUČ MANIFESTACIJE JE U MOĆI KOJU POSEDUJEMO

Rejčel Astrejt, psihoterapeut, govori da to nije potpuno tačno. Mi smo deo tog univerzuma i isključivo mi možemo uticati na njega. Univerzum se sastoji od energije, a kakva će biti ta energija zavisi isključivo od nas. Kako i sama kaže: Svet je onakav kakvog ga mi vidimo. Za manifestaciju događaja nije nam potrebna viša sila, već je ključ u moći koju posedujemo. Ako je ona dovoljno jaka, nikakve smernice od strane više sile nam nisu potrebne.

 

 

 

BITI POZITIVAN I SVESTAN SEBE

Važan deo manifestacije događaja jeste način razmišljanja. Takođe, moramo voditi računa o tome kako dolazimo do cilja. Da bismo pozitivno uticali na promene oko nas, najpre mi moramo biti pozitivni. Neophodno je uraditi ono što je, uglavnom, najteže, a to je biti svestan sebe. Odnosno, moramo raditi na sebi da spoznamo koliko vredimo i koliko smo snažni. U životu ne teku med i mleko i mnoga životna iskustva utiču na nas na neki određen način. Na nama je da to prihvatimo i krenemo u akciju kreiranja života po našoj meri.

 

 

 

PROMENA NAČINA RAZMIŠLJANJA

Mnoga istraživanja su pokazala da svoj mozak možemo prilagoditi novim učenjima i verovanjima. Uverenja upravljaju našim životom i ona utiču na način manifestacija. Stara iskustva i uverenja stvaraju blokadu. Ako se njima vodimo, nećemo ostvariti ono što želimo. Dakle, ključni faktor na kome moramo da radimo jeste da promenimo način razmišljanja. Promena razmišljanja automatski utiče i na promenu emocija, a emocije, kao bitno vezivno tkivo u našem životu, utiču na događaje. Naravno, određeni problemi neće nestati, ali ćemo ih doživljavati na drugačiji način.

 

 

 

KAKO SE SLUŽITI MANIFESTACIJOM?

Upoznali smo se sa manifestacijom, saznali smo koji su bitni faktori na kojima moramo da radimo pre nego što krenemo u proces same manifestacije. Kako sada da manifestujemo ono što želimo? Pre svega, bitno je da budemo prisutni u ovom trenutku. Ono što se sada dešava je sve. Nema prošlosti, već samo sadašnjosti.

 

 

POSTAVLJANJE NAMERE

Postoji mnogo tehnika koje nam mogu pomoći da održimo fokus. Jedna od tehnika jeste postavljanje namere. Na primer, želimo bolju poziciju na poslu. Jedan od koraka koji će nam pomoći u manifestaciji jeste da pustimo naš mozak malo da mašta. Možemo zamisliti kako se osećamo, šta radimo, kako smo obučeni. Mozak će ovo njemu novo iskustvo prihvatiti kao stvarne emocije.

 

 

POTISNUTI NEGATIVNE MISLI I SUMNJU

Ono što nam može blokirati put manifestacija jesu negativne misli i sumnja. Ako hoćemo uspešno da manifestujemo ono što želimo, moramo ih skroz potisnuti. Moramo da radimo na svojoj želji kao da je već ispunjena i da se ponašamo u skladu sa tim. Na primer, da dolazimo ranije na posao, da budemo bolje organizovani, produktivni.

 

 

RAZVITI MOĆ STRPLJENJA

Ono što je, takođe, bitno, jeste strpljenje. Dok radimo na svojoj emociji, stvari se menjaju. Dokle god se budemo pitali kada će nam se ostvariti ono čemu stremimo i zašto se još uvek nije ostvarilo, samo ćemo još više odložiti to ostvarenje. Naša želja je sada stvarna i na nama je da preduzmemo korake koji će predstavljati rezultat našeg uverenja.

 

 

 

RAD NA SEBI

Manifestacija kao proces ostvarenja onoga što želimo nije toliko komplikovana u odnosu na ono što moramo uraditi pre toga – da promenimo sebe. Sve je u glavi i do načina razmišljanja. Pozitivna energija u nama nalazi put do stvari oko nas, te samim tim utiče i na naš život. Ne treba da šaljemo poruku univerzumu već svojim mislima. Rad na sebi možda jeste najteži, ali tom prilikom uvek treba imati na umu rezultat koji ćemo na kraju dobiti, kao nagradu za naš trud.

 

 

 

TEKST: NEVENA GALOGAŽA

Nevena Galogaža je studentkinja završne godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na Odseku za Srpski jezik i lingvistiku, smer Srpski jezik i književnost. Mnogo voli da čita i piše, a pisanje smatra autoterapijom. U budućnosti želi da se bavi pisanjem, a želi da bude i lektor srpskog jezika.