Šta je ksenoglosofobija?

Šta je ksenoglosofobija?

Ksenoglosofobija predstavlja strah od stranih jezika. Ovaj strah je vrlo poznat fenomen kako u psihologiji, tako i u lingvistici. Manifestuje se kao osećaj nelagodnosti, nesigurnosti i nervoze kada se od nas zahteva upotreba stranog jezika.

 


 

Nedavno istraživanje pokazalo je da među srednjoškolcima skoro dve trećine oseća nelagodu i strah kada treba da govore na stranom jeziku, a ako se problem ne rešava na vreme, taj strah se povećava što je osoba starija, te može doći do potpune blokade prilikom upotrebe stranih jezika.

 

 

Otkud ljudima strah od pričanja na stranom jeziku, kada je upravo osnovna funkcija jezika komunikacija i izražavanje. Čega se ljudi tačno plaše?

 

 

Strah od grešaka i nedostatak reči da bi se misao iskazala precizno i kompletno, najčešći su razlozi za strah. U ranim fazama učenja najsnažniji je strah od nesposobnosti da se misao iskaže jednako precizno kao na maternjem jeziku. Što se jezik više usavršava, taj strah se smanjuje, međutim, nikad ne iščezava potpuno; i dalje ostaje vrlo snažan, naročito pri komunikaciji sa izvornim govornicima.

 

 

Najčešći uzroci kod mlađih populacija jesu vršnjački pritisak – strah od toga da će ih društvo ismevati ukoliko se ne izražavaju pravilno, nedostatak motivacije, strah od podbacivanja i strah od negativne ocene. Kao rešenja navedenih problema mladi su naveli veći broj časova stranih jezika, manji akcenat na ocene i rad u manjim grupama, jer je tako strah od grešaka manji.

 

 

 

KAKO PREVAZIĆI STRAH?
Samo postojanje straha je dobar znak, jer se na taj način vaše telo priprema za potencijalne opasnosti ili snažne emocije. Trebalo bi preuzeti kontrolu nad strahom i nikako ne dopustiti da vas strah savlada ili sputava. Prvi korak ka tome je da priznate njegovo postojanje, posle čega će uslediti period oslobađanja.

 

Sledeća stvar jeste da iskoristite svaku priliku da vežbate, ne samo da će vas stalno vežbanje osloboditi straha, već ćete steći i neophodnu rutinu u verbalizaciji svojih misli na stranom jeziku. Upoznavanje sa tipičnim greškama – u svakom jeziku postoje tipične greške ili teže savladive jedinice. Kada shvatite da većina ljudi pravi iste greške, lakše ćete ih prihvatiti i vaše će jezičko samopouzdanje biti veće.

 

Zaboravite maternji – u trenucima kada govorite strani jezik, probajte da svoj maternji jezik ostavite po strani. Sukob dva jezika je neminovan, ali se i te kako može kontrolisati. Tačnije, probajte da dok govorite na stranom jeziku ne prevodite sa maternjeg, jer su u tom slučaju blokade česte i strah od nekompetentnosti veći.

 

 

TEKST: JOVANA MIHAJLOVIĆ

Jovana Mihajlović je iz Beograda. Student je završne godine Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment, u Beogradu. Voli muziku, knjige i životinje. Večiti protivnik lažnog morala koji nam se svakodnevno servira na društvenim mrežama.