Šta je batch working i čemu služi?

Šta je batch working i čemu služi?

Svaki posao koji podrazumeva poštovanje dinamičnih rokova zahteva temeljno planiranje kako bi sve bilo obavljeno na vreme. Kompleksni radni zadaci, ukoliko se ne grupišu i ne smeste u radni plan na pravi način, mogu ostati nedovršeni ili biti površno urađeni. To utiče i na produktivnost, i na kvalitet obavljenog posla.


POMOĆ U ORGANIZOVANJU I SISTEMATIZOVANJU ZADATAKA

Kada se komplikovanom radnom poduhvatu dodaju neplanirani problemi koji će se (zahvaljujući Marfiju) sigurno pojaviti, kao i privatni događaji koji nam neminovno odvlače pažnju sa posla koji treba završiti, shvatamo koliko je organizacija važna za poslovni uspeh. U organizovanju i sistematizovanju radnih zadataka, može nam pomoći sistem poznat pod nazivom – batch working (engl. rad na gomili).

PRIMER VOĐENJA BLOGA

Pretpostavimo da se bavite nekom poslovnom aktivnošću sa dinamičnim rokovima – na primer vođenje bloga. Vaš uspeh zavisiće od konzistentnosti objavljivanja članaka. Recimo da se nadate da objavljujete po jedan članak nedeljno. Prvo je neophodno osmisliti ideju, zatim istražiti relevantne izvore koji će podržati vaše stavove, obezbediti vizuelnu podlogu u vidu slika ili grafikona, a onda dolazi sređivanje napisanog i konačno – postavljate članak na svoj blog!

Sve to deluje jednostavno, ali nakon objavljenog članka, već počinje druga nedelja i ubrzo se nalazite u situaciji da gore opisani postupak morate ponoviti. I tako svake nedelje iznova i iznova. Pritom nismo ni uračunali vreme koje ćete neminovno utrošiti na neplanirane stvari, svakodnevne aktivnosti i društveni život! Sa svim tim faktorima, neprekidno objavljivanje kvalitetnih članaka pokazaće se iscrpljujućim.

GRUPISANJE SRODNIH ZADATAKA

Batch working sistem sve to može učiniti podnošljivijim. Umesto da pratite neprekidni postupak – smišljanje – istraživanje – pisanje i uredjivanje – objavljivanje, možete grupisati srodne zadatke i odraditi ih odjednom. Na primer, prvog dana osmislite pet ili deset ideja (umesto samo jedne) za članke i napravite koncept istih. Sledećeg dana istražite potrebne izvore za sve ideje koje ste osmislisli. Trećeg dana upotpunite sve ideje i informacije i složite ih u, još uvek nepotpunu, ali relativno sređenu celinu. Na ovaj način, četvrtog dana, imaćete skoro potpun materijal za 5 ili 10 narednih nedelja!

SAVETI

Ovakav način rada zahteva dobru organizaciju i fokus, ali može kupiti mnogo vremena i omogućiti vam da, nakon što uđete u rutinu, sa lakoćom obavljate svoje radne zadatke. Evo i nekoliko saveta, ukoliko odlučite da isprobate ovaj metod rada:

Odredite prioritete i obavite prvo goruće stvari.

Podelite radne obaveze na manje srodne delove i grupišite ih. Obavljajte jednu po jednu
grupu zadataka.

Napravite plan i zapišite unapred šta ćete raditi svakog dana kako ne biste morali da
razmišljate o tome u hodu, usporavajući proces rada.

Budite istrajni, čak iako u početku ide teško. Da bi batch working sistem radio morate
ovakav način rada pretvoriti u rutinu.

TEKST: NIKOLA JEREMIJAŠ

Nikola Jeremijaš ima 25 godina i završio je Ekonomsko-trgovinsku školu u Vranju, a trenutno se nalazi na studijama prava na Pravnom fakultetu u Nišu. Završio je školu multiplatformskog novinarstva u organizaciji Tomson Fondacije i Logistike, kao i onlajn kurs Saveta Evrope o zaštiti i sigurnosti novinara.

Od 2021. godine, radio je kao novinar na lokalnom novinskom portalu Niški Press. Objavljivao je članke u zborniku studentskih radova, Politeuma, kao i u časopisuPressing. Pored toga, piše i objavljuje kratke priče i pesme.