Samosvesnost kao temelj ličnog razvoja

Samosvesnost kao temelj ličnog razvoja

Na životnom putu gde nam se neprestano nameće kako da mislimo, šta da radimo, čemu da težimo i na koji način da definišemo svoja osećanja i sebe, teško je ne naći se u ambisu nejasnih emocija koje nas odvraćaju od istinskog razumevanja sopstvene egzistencije. Na tom putu gde nas znakovi sa strane neumorno navode u pravcu naizgledne samospoznaje, greška nisu samo nepravilni pokazatelji poželjnog putovanja, nego i sam pravac kretanja. Šta je zapravo samosvesnost, kako je razvijamo i na šta ona tačno utiče?

 


SAMOSVESNOST NIJE ISTO ŠTO I SVEST

Psihologija svest definiše kao vlastito doživljavanje onoga što možemo da osetimo i izrazimo. Dakle naš fokus je usmeren ka spoljašnjosti. Sa druge strane, samosvesnost znači da pažnju u sadašnjem trenutku posvećujemo sebi i svom unutrašnjem stanju. Istovremeno smo svesni sebe, svojih emocija i misli koje nas okupiraju, ali i fizičkih karakteristika i ponašanja koja nas čine ljudskim bićima. Naši stavovi i vrednosti koje biramo da nas karakterišu, pogled na svet, odbrambeni mehanizmi i uverenja koja grade našu ličnost, takođe su deo složenog sistema samosvesnosti.

 

 

 

KARAKTERISTIKE SAMOSVESNE OSOBE

Zapitajmo se, da li smo svesni svog postojanja, sveta koji nas okružuje, izbora koje svakodnevno donosimo? Da li prepoznajemo emocije u trenutku kada se jave i da li umemo da ih kontrolišemo? Da li smo sposobni da obraćamo pažnju na stvari koje nas pokreću, namere koje nas guraju i ciljeve kojima težimo? Da li smo prisutni u sadašnjem trenutku i da li koristimo njegov potpuni potencijal? Da li koristimo svoj najveći potencijal? Ukoliko je odgovor na ova pitanja potvrdan, možemo se označiti kao samosvesna osoba.

 

 

 

NEDOSTATAK SVESNOSTI I NJENO RAZVIJANJE

Sa druge strane, ljudi koji su impulsivni, teško identifikuju svoje emocije, imaju iskrivljenu sliku sebe i nemaju svest o svojim postupcima i njihovom uticaju, jesu ljudi kojima nedostaje ova veština emocionalne inteligencije. Ipak, i takvi ljudi mogu da rade na razvijanju ove osnove svih životnih promena. Rad na sebi, preispitivanje svojih postupaka i odluka, kao i upoznavanje sopstvenog tela, kao i identiteta, delovi su jednostavne formule kojom se dolazi do idejnog rešenja. A baš to će nam pružiti mnogobrojne pomagače na putu našeg ličnog razvoja.

 

 

ZNAČAJ VEŠTINE EMOCIONALNE INTELIGENCIJE

Značaj ove veštine ogleda se u nizu benefita po naše kvalitetno i potpuno življenje. Prvenstveno ćemo sami biti srećniji razumevanjem sopstvenih emocija i razlikovanjem njihovog značaja i uticaja koje imaju na nas i ljude koji nas okružuju. Takođe, postajemo svesni svojih vrednosti, gradeći na tom putu alatku samopouzdanja koja nas dalje vodi ka uspešno ostvarenim ciljevima. Samopouzdane osobe veruju u svoje stavove i uverenja, a ujedno su sposobne da uče na greškama i prihvate kritike. Pored svesnosti o svojim snagama koje nas guraju napred, postajemo otvoreni za upoznavanje svih svojih slabosti koje podjednako utiču na utabavanje puta samospoznaje. Sve to nas čini otvorenima ka ličnom razvoju, kojem smo svi mi neprestano predani.

 

 

 

DA LI NEDOSTATAK SAMOSVESTI VODI U DESTRUKCIJU?

Naviknuti na rutine, izgubljeni u normama i pod uticajem uverenja koja su nam nametnuta ili  smo ih samostalno ugradili u svoje sisteme vrednosti, lako se može desiti da nesvesno upadnemo u destruktivne obrasce življenja. U takvom sistemu veoma je teško razviti svest o sebi i odlukama koje donosimo. Ali, upravo to pravi razliku između osobe koja drži konce svog života u rukama i živi ispunjeniji život, od one koja svoje vreme organizuje po robotskom sistemu.

 

 

 

RAZUMEVANJE I SPOZNAJA UNUTRAŠNJOSTI

Prihvatanjem i razumevanjem našeg unutrašnjeg bića, postavljamo temelj ljubavi prema sebi. A ljubav je osnova našeg postojanja, kao i svakog delanja koje nas čini potpunim. Razumeti šta nam naše telo poručuje, uočiti sopstvene emocije i prigrliti nesigurnosti i slabosti, glavni su deo spoznaje naše unutrašnjosti. Tako ćemo svojom autentičnošću razvijati osobine koje će nas osnažiti da budemo svoji, svesni sebe, svojih mogućnosti, želja i potreba, a posledica toga biće življenje punim plućima.

 

 

 

SAMOSVESNOST ČUVA I RAZVIJA NAŠE PRAVO JA

Svi mi negde u brzini življenja izgubimo poneki delić sebe. Ponekad besomučno tragamo za nekim neotkrivenim delovima ili pak nekad ispravljamo postojeće. Dok se često samo trudimo da sačuvamo i dovoljno izgradimo one trenutne. Svi ti delići čine složeni sistem našeg identiteta, a njihovo razumevanje i unapređivanje ključan je zadatak kojem smo nesvesno danonoćno predani. Važno je da u toj brzoj životnoj igrici koja nas tera da se automatizovano igramo, ne zaboravimo ko smo, koliko vredimo i koja je naša posebna životna svrha. Samo tako ćemo sačuvati svoje pravo ja, a našem unutrašnjem pejzažu dozvoliti da se igra bojama i šemama, prožimajući našu egzistenciju ljubavlju, empatijom i sigurnošću.

 

TEKST: EMILIJA MATIĆ

Emilija Matić je studentkinja druge godine Komunikologije i odnosa sa javnošću na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Večni optimista koji uživa u vremenu provedenom sa porodicom i prijateljima. Sreću pronalazi u malim stvarima, neprestano tragajući za svojim interesovanjima.