Ritmička gimnastika – vežbajmo plešući

Ritmička gimnastika – vežbajmo plešući

Koliko nam se puta desilo da se dvoumimo između dve stvari i da ne možemo odabrati samo jednu? Koliko samo takvih primera možemo navesti? Jedan od takvih primera je i kada ne znamo da li bismo se pre bavili plesom ili sportom. Međutim, zahvaljujući ritmičkoj gimnastici, ne moramo se dvoumiti i izabrati samo jedno, već uživati u obe stvari istovremeno.


POJEDINAČNI ILI TIMSKI SPORT

Ritmička gimnastika može biti pojedinačni ili timski sport i uglavnom je ženski. Obuhvata gimnastiku, balet i ples. Kada je u pitanju pojedinačno takmičenje, gimnastičke tačke se izvode u trajanju od 75 do 90 sekundi. Što se tiče grupnog takmičenja, izvezdba tačaka je u trajanju od 135 do 150 sekundi. Tačke se izvode uz muzičku pratnju i to na gimnastičkom tepihu.

SVE POČINJE U ŠVEDSKOJ

Možemo reći da su još početkom 19. veka postojale ideje o spajanju vežbanja i plesa. Međutim, tek 1880. godine Emil Žak-Dalkroz u Švajcarskoj razvija metodu euritmike. Zapravo, ritmička gimnastika nastaje 1890. godine u Švedskoj i to pod prvobitnim nazivom – estetska gimnastika. Njena uloga je bila, pre svega, spajanje osećanja i emocija kroz gimnastičke pokrete.

OD KLASIČNOG SPORTA DO OLIPMIJSKIH IGARA

Ritmička gimnastika 1920. godine počinje da se vežba u Nemačkoj. Preciznije, u Berlinu, gde je otvorena prva škola Moderne gimnastike. Tokom 1940. godine, ritmička gimnastika se prvi put javlja kao sportska disciplina. Prvo državno prvenstvo održano je 1942. godine u Sovjetskom Savezu, dok je prvo Svetsko prvenstvo održano 1964. godine u Budimpešti.

Na Olimpijskim igrama, ritmička gimnastika se javlja 1984. godine i to sa svim svojim disciplinama. U ritmičkoj gimnastici postoji pet kategorija i to: beba, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.

SPORT UZ PRATNJU REKVIZITA

Po pravilu, ovaj sport mora sadržati rekvizite. Neki od rekvizita su vijača, konusi, lopta, obruč, čunjevi. Veoma je važno da rekviziti ispunjavaju određene uslove. Vijača, recimo, treba da bude napravljena od konoplje i dužina treba biti proporcionalna visini takmičarke. Na krajevima moraju biti vezani čvorovi.

Obruč treba biti od drveta ili plastike i takođe proporcionalan visini takmičarke. U zavisnosti od toga, prečnik iznosi od 51 do 90 cm. Traka mora biti od svile ili satena. Širina iznosi od 4 do 6 cm, a dužina najmanje 6 m, odnosno 5 m za juniore i mlađe.

RITMIČKA GIMNASTIKA U JAPANU

Iako je ritmička gimnastika ženski sport, u Japanu postoji takmičenje Tošu. U njemu učestvuju muškarci, odnosno muški ritmički gimnastičari. Ovaj sport okuplja oko 2000 muškaraca iz Japana, ali nije deo Međunarodne federacije za ritmičku gimnastiku, a takođe ni deo Olimpijskih igara.

TEKST: ANĐELA PEJDO

Anđela Pejdo je iz Kraljeva i studira novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Nišu. U slobodno vreme prati sport, a želja joj je da postane sportski novinar.