Reiki − metoda lečenja duše

Reiki − metoda lečenja duše

Ukoliko Vam se nekada dogodilo da ste se našli u vrtlogu problema, stresova, nezadovoljstva, mržnje, bolesti, besa i mislili ste da polako idete u ponor života, bez ikakvog traga svetlosti koja bi mogla da vam pokaže put ka preobraženju vaše duše, pogrešili ste. Reiki predstavlja baš tu „svetlost” koja može da vam pokaže na koji način možete učiniti dušu mirnom i spokojnom te time probuditi životnu energiju od koje sve kreće. Ukoliko ste spremni da napravite novi korak za lepši i zdraviji život, u nastavku teksta pročitajte kako to možete učiniti uz pomoć reikija.

 


 

ŠTA JE REIKI?

Reiki predstavlja metodu prirodnog lečenja duha, duše i tela pomoću životne enegrije. Obuhvata rad sa energetskim poljima oko tela i prenos univerzalne energije sa dlanova praktičara na klijenta. To je način lečenja koji je poznat oduvek, ali ga je u 19. veku sistematizovao dr Miako Usui. Reč reiki znači tajanstvena atmosfera, čudesan znak. Dolazi od japanskih reči rei što znači univerzalno i ki što znači energija. U svakodnevnom životu se reč energija koristi često kako bi se opisala različita stanja, ali ovde je reč o drugačijoj energiji. Univerzalna životna energija je sveprisutna i njen izvor je univerzum.

 

 

 

 

 

Bez nje se ne odvija nijedan fiziološki proces u organizmu. Reiki je vrsta energetskog lečenja, a prema mišljenju praktičara, energija može stagnirati u telu tamo gde je došlo do fizičke povrede ili čak emocionalnog bola. Vremenom, energetski blokovi mogu izazvati bolest. Ovom metodom aktiviraju se energetski kanali osobe i ona počinje da koristi životnu energiju u punoj snazi. Znači, reiki je sposobnost aktiviranja, usmeravanja i provođenja univerzalne životne energije u cilju uspostavljanja energetske ravnoteže.

 

 

 

 

 

ISTORIJA REIKIJA

Informacije koje potvrđuju postojanje veštine korišćenja univerzalne životne energije datiraju od pre 2500 godina. Reiki se pominje u Sanskritskim sutrama, u spisima monaha s Tibeta, iz Indije, Kine i u radovima istaknutih duhovnih učitelja širom sveta. Među zemljama koje su koristile Reiki nalaze se Indija, Tibet, Kina, Egipat, zemlje Južne Amerike, Grčka, Rim. Znanja o veštini primanja životne energije bila su izgubljena duži vremenski period. Do toga je došlo iz više razloga, ali jedan jeste taj što znanja o reikiju nisu bila dostupna širokim masama. Veština je bila privilegovana, čuvala se u mističkim školama i manastirima starih kultura. Ovladavanje veštinom je bilo rezervisano samo za odabrane, po pravilu za duhovne vođe, istaknute sveštenike i monahe. Početkom 20. veka, Japanac dr Mikao Usui, proveo je 10 godina u istraživanjima i putovanjima širom sveta kako bi došao do izvora koji su upućivali na čovekovo ovladavanje čudesnom veštinom i sastavio jednostavnu tehniku prenošenja i primene veštine kanalisanja Univerzalne životne energije koju je nazvao Reiki.

 

 

 

 

 

On je inicijaciju − otvaranje energetskog kanala doživeo sam, nakon 21 dana provedenog na planini Kurajama u Japanu, u samoći i meditaciji, bez hrane, živeći isključivo na vodi. Za njega je reiki predstavljala veštinu za duhovni razvoj i, kao prirodan i neminovan rezultat toga, ozdravljenje na svim nivoima. Tokom svog života on je reikiju obučio 2000 ljudi. U Srbiji je 2007. godine reiki priznat kao metoda prevencije bolesti u okviru tradicionalne medicine, a u Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine je uvrštena u metode prevencije, dijagnostike, lečenja i rehabilitacije. Prema ovom pravilniku Reiki metodom u terapeutske svrhe se mogu baviti samo medicinski radnici koji su završili II b stepen obuke, a prenošenjem znanja i podešavanjem na reiki energiju svi koji su završili Učiteljski stepen (IV stepen reikija). Da bi neko postao Reiki učitelj potrebno je 3-7 godina praktikovanja i prolazak kroz četiri stepena obuke.

 

 

 

 

 

REIKI EFEKTI

Opšti efekti − jačanje imuniteta, povećanje vitalnosti organizma, podmlađivanje, produženje životnog veka, povećanje nivoa koncentracije i pamćenja, osetno ispunjenje pozitivnom energijom i optimizmom, privlačenje pozitivnih prilika i uspeha na poslovnom i privatnom planu, ubrzavanje procesa ozdravljenja i oporavka, kada se koristi uporedo sa metodama savremene medicine, oslobađanje od nesanice, depresije, stresa, veće saosećanje, ljubav prema sebi, životu…

 

 

Fiziološki efekti − smanjenje srčanog pulsa, usporavanje ritma disanja, normalizacija krvnog pritiska. Takođe, kardiovaskularne, respiratorne i gastrointestinalne funkcije se poboljšavaju, a spavanje i telesna težina se normalizuje.

 

 

Psihološki efekti − bolja koordinacja pokreta, bolje raspoloženje, osećaj zadovoljstva samim sobom i okolinom, nivo kreativnosti i drugi.

 

 

Biohemijski efekti − opada nivo glukoze, HDL holesterol se povećava, LDL holesterol se smanjuje, a takođe se povećavaju i hemoglobin, uravnotežava bela krvna loza…

 

 

KAKO REIKI PROMOVIŠE ZDRAVLJE?

Prvo, sprečava i leči bolest. Zatim nam pomaže da rastemo emotivno, mentalno i duhovno. Preventivne i lekovite osobine reiki se mogu smanjiti na dva principa: čišćenje meridijana i balansiranje čakri da bi se postigao skladn protok energije. Kontraidikacije se mogu javiti kod: trudnica, srčanih bolesnika, alkoholisanih ljudi ili pod dejstvom opijata, kao i kod ljudi pod dejstvom anestezije i onda kada tretman može da izazove čišćenje koje može da izgleda dramatično i da izazove paniku.

 

 

 

 

Reiki nije čaroban štapić, ishod tretmana zavisi mnogo i od osobe koja dolazi na tretman tj. da li ona stvarno želi da se isceli. Za razliku od klasične medicine broj tretmana je individualan. Zavisi od stanja osobe, bolesti, njene želje za isceljenjem, njene vere u sam proces. Najbolji rezultati se postižu kombinovanjem klasične medicine i reikija, ali drugih duhovno-medicinskih metoda. Terapeut aktivira reiki tj. jači prolaz životne energije kroz dlanove, a onda postavlja dlanove na određene pozicije na telu osobe. Vreme trajanja tretmana nije fiksno, zavisi od toga šta želimo da postignemo. Ukoliko se radi ceo tretman onda traje  45-60 minuta, a ako se usmeri na jedan organ onda  20-30 minuta.

 

 

 

 

 

PET REIKI PRINCIPA

Danas ne brinem!
Danas nisam ljut/a!
Danas sam zahvalan/zahvalna za sve!
Danas radim pošteno, i na sebi!
Danas sam ljubazan/ljubazna i dobronameran/dobronamerna prema svima!

 

 

TEKST: MAGDALENA KOSTIĆ

Magdalena Kostić je studentkinja Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu.