Razlike između stereotipa i predrasuda

Razlike između stereotipa i predrasuda

Stereotipi i predrasude su nešto što svako od nas gaji. Formiramo mišljenja i reakcije na osnovu prethodnih doživljaja i iskustava. Često usvajamo stereotipe i predrasude nesvesno i preko njih formiramo mišljenja o nečemu ili nekome.

 


 

ŠTA SU STEREOTIPI?

Stereotip predstavlja formiranu sliku o društvu gde pripisujemo sve karakterne osobine svakom članu. Uglavnom pripisujemo određene osobine i sposobnosti. Sama reč je grčkog porekla i znači utisak, što proizlazi iz vremena 18. veka kada se stereotipom nazivao utisak olovnog kalupa koji se koristio u štamparijama. Stereotipi mogu da posluže u snalaženju u životu, pružajući neku opštu sliku ili shvatanje o nečemu. U životu dobijamo pregršt infomacija i lakše nam je da ih klasificiramo u različite kategorije. To može biti tačno, a može biti i pogrešno. Na primer: stereotipi da su Japanci pametni i vredni, dok su Crnogorci etiketirani kao lenj narod.

 

 

 

 

 

Stereotipi mogu biti diskriminušići, na primer govoreći da su žene lošiji vozači od muškaraca. Pogrešni ili ne, pružaju čoveku sigurnost i spremnost da već ima pripremljenu sliku o svetu i onome čemu može da ga zadesi. Pružaju mu stabilnost. Iako pružaju stabilnost, stereotipi formiraju grupe i vrše podelu na njih i nas što u zbiru sa predrasudama može dovesti do negativnih mišljenja o drugim grupama ljudi, smatrajući da je naša grupa bolja. Dakle, stereotipi mogu biti pozitivni, ali mogu imati i negativne strane.

 

 

 

 

 

ŠTA SU PREDRASUDE?

Predrasude najčešće sadrže negativne emocije prema određenim društvenim grupacijama, kao i socijalnim kao što su pol, starost, seksualna orijentacija, religija, rasa… Predrasude su uglavnom nelogično zasnovane i pretvaraju se u negativnu emociju koja ostaje u nama ukorenjena i teško ju je promeniti. Predrasude su praćene pojavama kao što su: rasizam, seksizam, homofobija, ksenofobija, nacionalizam…

 

 

 

 

 

NEOSNOVANI STEREOTIPI I PREDRASUDE

Važno je prepoznati kada imamo neosnovane predrasude i stereotipe prema nekome i ne dozvoliti da ovladaju nama. Bitno je uvek imati empatije i poštovanja prema svakome, kao i podizati svest da su predrasude često neopravdane i dozvoliti da se promene. Zbog stava da su svi isti, možemo propustiti dosta prilika, upoznavanja kvalitetnih ljude, samo zato što smo imali neosnovano uverenje da je neko loš. Ljudi treba da se infomišu i razvijaju kritička razmišljanja. Predrasude nisu negativni stavovi ukoliko su argumentovani, zato uvek treba potražiti informacije koje će nam pomoći da oformimo mišljenje. Različitost ne mora biti loša, može poslužiti saznavanju novih stvari, učenju i prihvatanju tuđih mišljenja, razumevanju i poštovanju.

 

 

TEKST: ZORANA BRKLJAČ

Zorana Brkljač je studentkinja Žurnalistike na Filozofskom fakultetu. Hobiji su joj planinarenje i šetanje prirodom. Svaki slobodni trenutak se trudi da provodi sa prijateljima i porodicom. Voli da sluša muziku i obilazi festivale. Takođe, obožava da uči jezike i da upoznaje druge kulture, te priča tečno engleski jezik, a na nivou A2 govori nemački i španski jezik. U budućnosti želi da se usavršava na svakom polju.