Psihologija novca i uticaj na čoveka

Psihologija novca i uticaj na čoveka

U današnjem svetu, novac predstavlja jedan od najvažnijih faktora čija je uloga da egzistencijalno i materijalno obezbedi čoveka, te mu tim putem omogućava lagodniji i lakši način života.


 

UTICAJ NA RAZVOJ ŽIVOTNIH STAVOVA

Nesumnjivo je da novac kao neizostavan segment života svake indvidue može da zadovolji čovekove potrebe. Ali i da neminovno utiče na njega u psihološkom smislu, izazivajući različita razmišljanja i osećanja. Često se dešava da upravo moć koju novac poseduje može u velikoj meri da utiče na razvoj individualnih životnih stilova.

 

 

 

OSEĆAJ PREVELIKE MOĆI ILI MANJE VREDNOSTI

Posedovanje novca u 21. veku uglavnom obezbeđuje čoveku neku vrstu sigurnosti i samovrednovanja. Ipak, velika količina novca može da izazove osećaj prevelike moći i superiornosti u odnosu na druge. Uz to i žudnju za više novca i više zarade. U obrnutom slučaju, ljudi kojima trenutno ili trajno nemanje novca predstavlja najveći egzistencijalni problem, u većini slučajeva se osećaju manje vredno, uplašeno ili potišteno.

 

 

 

NESKLAD IZMEĐU POTREBA I NOVCA

Najvažnija stvar u domenu psihologije novca i uticaja na savremenog čoveka jeste sagledavanje društvenih stega prouzrokovanih potrebama za materijalnim. Ali i životnih prioriteta drugih ljudi. I u ovom slučaju, potpuno prirodna pojava različitosti mišljenja i načina života ljudi u velikoj meri utiče na (ne)sklad između potreba, novca i materijalnih dobara.

 

 

 

KOLIKO SMO ZAPRAVO VEZANI ZA NOVAC?

Problematika savremenog doba leži u pitanju koliko smo zapravo, kao kolektivna ljudska vrsta, vezani za novac. I da li u nekim situacijama dozvoljavamo da novac upravlja nama, a ne mi njm? Činjenica je da se celokupna savremena slika i sistem menjaju munjevitom brzinom. I da u naizgled bezazlenim promenama socijalne vrste novac može da igra i te kako veliku i značajnu ulogu. S druge strane, mišljenje da novac ne može sve da kupi i da su ljudi koji ga imaju u velikim količinama uglavnom nesrećni i neispunjeni duhom, zapravo u nekim situacijama može da nadvlada potrebe različitog tipa.

 

 

 

 

USPEŠNO BARATANJE NOVCEM JE VEŠTINA

U istoimenoj knjizi, pisac Morgan Hausel kroz kratke priče objašnjava i izlaže svoje lične stavove u vezi sa novcem, od kojih su neki potkrepljeni ličnim ili neposrednim iskustvom. Hausel istražuje neobične načine na koje ljudi razmišljaju o novcu. On pokušava da stvori sliku pomoću koje će ljudi bolje razumeti jedno od najvažnijih životnih pitanja. Takođe, kaže da je uspešno baratanje novcem pre svega veština koja se stiče iskustvom, i da ona može da utiče na rezonovanje pogleda na svet, različitih podsticaja i samog ega pojedinca.

 

 

 

TEKST: ANA PAVIĆEVIĆ

Ana Pavićević je studentkinja prve godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na Odseku za medijske studije, smer Komunikologija i odnosi s javnošću. Od najranijih školskih dana se bavi čitanjem i pisanjem, zaljubljenik je u književnost i u pisanu reč. Želja joj je da u budućoj profesionalnoj karijeri objedini bavljenje pisanjem, medijima, komunikacijama i kreativnim marketingom.