Propaganda kroz istoriju

Propaganda kroz istoriju

Život u današnje vreme podrazumeva okruženost medijima, novinama i plakatima. Samim tim teško je izbeći propagandu. Od kad je sveta i veka neko nastoji da nametne svoju volju i mišljenje drugima. Moćnici, i oni koji su pokušavali to da budu, su kroz vreme razvijali razne načine manipulacije i kontrole nad drugima.ISTORIJAT

Prvi propagandni koraci vezuju se za 17.vek i širenje vere, za šta je bio zaslužan rimski Papa Grgur XV. Do Prvog svetskog rata, propaganda se vezivala samo za crkvu. Tada dolazi do totalnog haosa u svetu i propaganda dobija novu svrhu. Mitinzi, plakati, radio i štampa, bili su vodeća sredstva u propagiranju ratnih ideja i ciljeva. Sa raznim promenama u svetu, razvile su se i razne tehnike, oblici i vrste propagande koje pomažu lakšoj manipulaciji ljudi. U zavisnosti od cilja i ciljne grupe, koriste se tehnike koje utiču na logičko rasuđivanje ili na emocije.

RADIO

Tokom Drugog svetskog rata, radio je bio najbolje sredstvo za širenje propagande. Razglasi postavljeni uglavnom na trgovima, bili su dobar način za propagiranje ideja, s obzirom na to da je na taj način poruka doprla do mase ljudi koji su, svesno ili nesvesno, upili tu poruku. Vođa nacističke Nemačke, Adolf Hitler, vrlo dobro je znao moć radija i nije oklevao da je koristi. Takođe, on je poznat po svojim govorima koje su slušale hiljade ljudi, i vrlo često, pozitivno mu odgovarali nakon istih.

REKLAME

Danas su reklame mnogo više zastupljene i zaista ih ima na svakom koraku. Mali trik koji pomaže oglašivačima da privuče potrošače jeste upravo siva propaganda. To je vrsta propagande u kojoj se često nalaze i dezinformacije, ali je poruka toliko dobro osmišljena da se one i ne primete na prvu. Poznavanje svoje ciljne grupe je vrlo bitno u oglašavanju. Poznavanjem njihovih potreba i zahteva, vrlo je lako propagirati ideju na način na koji narod to želi da vidi i čuje.

PLAKATI

Kroz vreme, plakati su se pokazali kao najbolje i najodrživije sredstvo za širenje propagande.Iako su menjali oblike i veličine, i dalje su najefikasniji. Danas se vrlo često sreću i adaptirani plakati iz prošlog veka, koji se koriste zbog prenošenja skrivene poruke.


TEKST: NAĐA TODOROVIĆ

Nađa je studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, smer Komunikologija i odnosi sa javnošću. U slobodno vreme bavi se fotografijom, čitanjem i pisanjem. Kako je od malih nogu u sportu, želja joj je da jednog dana njena karijera spaja odnose sa javnošću i sport.