Priprema za poslovni intervju

Priprema za poslovni intervju

Intervjui služe kompaniji da utvrdi da li su kandidati kvalifikovani za dati posao. Ujedno su i najčešći alat za selekciju. Zbog značaja koji imaju za odabir zaposlenih, priprema za poslovni intervju igra veoma važnu ulogu prilikom traženja zaposlenja.


 SELEKCIJA KADROVA

Kompanija ne bi mogla da bude uspešna bez kompetentnih i talentovanih ljudi. Da bi bile
konkurentne u današnjem svetu kompanijama su potrebni najbolji ljudi. Bez njih, smišljanje i realizacija ideja bi bile nemoguće, vreme bi ih ostavilo na istom mestu, napredak bi bio isključen i na kraju bi došlo do propadanja. Sa takvim stavom kompanija ulazi u proces regrutacije i selekcije kadrova.

 

 

 

FAZE INTERVJUA

Sam intervju ima tri faze: planiranje intervjua, sprovođenje intervjua i period posle intervjua. Planiranje postoji i u kompaniji, ali i sami kandidati mogu da planiraju kako će se pokazati na intervjuu. Priprema se uglavnom sastoji od utvrđivanja znanja, veština i ostalih karakteristika relevantnih za posao.

 

 

 

PITANJA I ODGOVORI

Za svaku osobinu bi trebalo pripremiti neka pitanja, koja bi se potencijalno mogla naći na samom intervjuu. Poželjno je pripremiti i odgovore na ta pitanja. Njih bi trebalo formulisati tako da uključuju i primere ranijih postignuća ili aktivnosti. Nije dovoljno reći da smo bili uspešni na svom radnom mestu i primili nagradu za svoj učinak. Takva informacija ne znači mnogo poslodavcu, jer on nije upućen u to šta smo konkretno uradili i zbog čega smo primili nagradu.

 

 

 

SPROVOĐENJE

Što se tiče samog sprovođenja intervjua, poželjno je biti što opušteniji. Treba imati na umu da smo mi
njima potrebni isto koliko i oni nama. Potrebno je potruditi se da CV, formulari za prijavu i ostala
prateća dokumenta budu bez gramatičkih grešaka. Bez ustručavanja postavljamo sva pitanja koja su nam bitna, poput šta možemo da očekujemo od posla, da li postoji mogućnost za napredak i slično. Iako u ovoj situaciji izgleda kao da kompanija bira zaposlenog, u našoj svesti treba da stoji da i mi biramo svoje radno mesto.

 

 

 

MEJL ZAHVALNOSTI

Nakon intervjua poželjno je napisati mejl zahvalnosti kompaniji. Bez obzira na to kako je intervju protekao, da li smo izabrali datu kompaniju ili ona nas, treba se zahvaliti na izdvojenom vremenu za intervjuisanje.
Takođe, pre intervjua možemo se raspitati o tome šta nije dozvoljeno poslodavcima da nas pitaju. To
možemo videti na sledećem linku: Zakon o radu. Ukoliko se ipak susretnemo sa takvim
pitanjima, možda bi bilo bolje da razmislimo o drugim ponudama i opcijama za pronalazak posla.

 

 

 

ISTRAŽIVANJE

Pre samog intervjua, možemo obaviti i istraživanje o datoj kompaniji. Treba biti siguran da se naši lični ciljevi i ciljevi kompanije poklapaju, da nam odgovara način poslovanja date kompanije i da se poklapa sa našim stavovima. Ovo istraživanje će biti korisno i za nas da utvrdimo da li je to nama odgovarajuća kompanija, a imaćemo i dodatan plus kod poslodavca jer smo se potrudili da izdvojimo vreme i pokažemo da nam je zaista stalo da dobijemo taj posao.

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment