Principi i značaj holističke komunikacije

Principi i značaj holističke komunikacije

Komunikacija je bitna u svim životnim oblastima. Za njeno unapređenje važno je znati da se ona uči, što znači da se svako može učiti uspešnom komuniciranju, ako ima želju i volju. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna. Prva označava komunikaciju usmenim i pisanim govorom, što je najčešći oblik komunikacije među ljudima. Druga označava primanje i emitovanje poruka gestovima, mimikom ili pokretima tela koja se odvija uvek kada smo u kontaktu sa nekom osobom.

 


 

DELA GOVORE VIŠE OD REČI

Zlatno pravilo holističke komunikacije je naučiti slušati. To znači aktivno slušati i pri tome prepoznati potrebe, želje, ideje, stavove našeg sagovornika, a ne razmišljati o sebi i tome kako ćemo odgovoriti na primljenu informaciju tokom razgovora. Naši osećaji i reakcije su utemeljeni ne na onome što druga osoba kaže, nego na onome što ona radi. Opšte je poznato da dela govore više od reči. Zato treba obratiti pažnju i na neverbalne znakove u komunikaciji.

 

 

 

PRINCIPI

Principi na kojima se zasniva uspešna holistička komunikacija su sledeći: biti fleksibilan − otvoren za nove ideje i potrebe drugih, biti vešt − savladati veštinu komuniciranja, poštovati sagovornika, sebe i situaciju. Treba nastojati da se napravi balans između potreba i želja sebe i drugih, biti spreman na razne uloge i razumeti kako je to biti u koži sagovornika.

 

 

 

NESPORAZUMI U KOMUNIKACIJI

Važno je ne zaboraviti da verbalne i neverbalne poruke uvek treba tumačiti kao celinu, nikad izdvojeno. Samo se tako mogu izbeći nesporazumi u komunikaciji, a to je vrlo važno u poslovnom, ali i privatnom okruženju. Značaj holističke komunikacije je u tome da čovek svoju pažnju pokloni kroz reči i dela. Treba da govori istinu, iznoseći činjenice u koje se ne sumnja, da je dobronameran u svom kazivanju i da je ljubazan i blagonaklon prema drugom čoveku.

 

NE RADI ONO ŠTO NE ŽELIŠ DA NE RADE TEBI

Sve ovo su bez sumnje krucijalni elementi uspešne holističke komunikacije bez obzira na mesto i vreme. Postupaj sa drugima onako kako bi želeo da oni postupaju sa tobom, rekao je B. Mening. U drugima vidimo ono što nosimo u sebi. Ljubav, razumevanje i podrška će uvek nepogrešivo naći put do tuđeg srca i duše i svako će ih razumeti na pravi i iskren način.

 

 

TEKST: KATARINA MATIĆ

Katarina Matić svoje formalno obrazovanje završava diplomom strukovnog farmaceuta. Voli da pomaže ljudima da zaštite i unaprede najveće nematerijalno bogatstvo na svetu – svoje zdravlje. Na taj način doprinosi da njena zajednica i svet budu lepše i bolje mesto za život. Trudi se da neguje ljubav prema čitanju i pisanju, kako bi što više ljudi saznalo za lekovitost i magičnost pisane reči, pa se na osnovu toga više družilo sa knjigom u ruci, a samim tim, lepo usmeno i pismeno izražavalo, negujući i čuvajući književni bonton, a što je još važnije, upoznajući druge ljude i njihove priče smeštene među koricama, bolje razumeju sebe. Volontira u Biblioteci šabačkoj na Odeljenju za odrasle, uređujući Kutak za biblioterapiju. Zaposlena je u poljoprivrednoj apoteci.