Prevencija od raka grlića materice

Prevencija od raka grlića materice

Karcinom grlića materice je druga vodeća bolest u Evropi, i svake godine oko 500.000 žena oboli u svetu. Rak je često povezuje sa HPV-om (Humani papiloma virus).

 


Rak se kasno otkriva jer simptomi najčešće nisu uočljivi u ranom stadijumu bolesti. Takođe, ukoliko žena ne posećuje ginekologa bar jednom godišnje, nemoguće je uspostaviti blagovremenu dijagnozu.

 

 

Faktori koji mogu doprineti razviću raka grlića materice su genitalne infekcije, pušenje, konzumacija alkohola, imunosupresivni lekovi, slab imuni sistem organizma, slaba i nezdrava ishrana, stres.

 

 

Seksualne navike izuzetno utiču na pojavu ove bolesti, kao što su prerano stupanje u seksualne odnose, higijena polnih organa, seksualni odnosi za vreme menstruacije, nezaštićen odnos, promiskuitetno ponašanje.

 

 

Rak se prepoznaju na osnovu obimnog krvarenja, krvarenja nakon polnog odnosa, za vreme menstrualnog ciklusa, abnormalno pojačanog sekreta.

 

 

 

Kako se može rano otkriti?

Klinički pregled

PAPA test

Uzimanje briseva sa grlića materice

Marker

Laboratorijske analize

Savetovališta

 

 

Ukoliko se rak otkrije na vreme , izlečiva je bolest!

 

 

Lečenje zavisi od stadijuma bolesti. Ukoliko se radi o početnoj-premalignoj fazi, lečenje je jednostavno i podrazumeva elektrokauterizaciju, radio-talase i laser. Ukoliko su ćelije na grliću materice znatno izmenjene, vrši se konizacija grlića materice, čime se takođe može sprečiti da premaligna promena preraste u invazivni karcinom.

 

Međutim, ukoliko se analizama utvrdi da postoji prisustvo ćelija invazivnog karcinoma, uglavnom se pristupa radikalnom operativnom lečenju.

 

TEKST: ANA ADAMOVIĆ

Ana Adamović je studentkinja žurnalistike, ljubitelj antičke filozofije i zaljubljenik u književnost. Inspirisana Platonovim mislima i filmovima Grejs Keli, preko knjiga Justejna Gordera i muzike Brusa Springstina, prenosi vam svoje ideale, savete i razmišljanja.