Poremećaj pažnje kod dece

Poremećaj pažnje kod dece

Poremećaj pažnje je neurorazvojni poremećaj i može se manifestovati sa ili bez hiperaktivnosti. Ovaj poremećaj uglavnom se pripisuje deci i to u većem procentu kod dečaka. 


 

RAZLIKE KOD ODRASLIH I KOD DECE

Kod odraslih, glavni uzrok pojave ovog poremećaja jesu povećani i kontinuirani stres. Uglavnom posledice budu prolazne i prođu nakon prolaska stresnog perioda. U odraslom dobu, poremećaji pažnje javljaju se i kao posledica drugih psihijatrijskih bolesti, naročito depresije i anksioznosti, zloupotrebe supstanci, trauma itd. Kod dece se prvi simptomi javljaju pre dvanaeste godine i nestaju nakon puberteta. Dijagnoza se ne može izvršiti pre pete godine.

 

 

DEČACI SU NEMIRNI, A DEVOJČICE NEŽNE I MIRNE

Kao što smo napomenuli, veći procenat osoba sa ovim poremećajem jesu dečaci. Oduvek je važilo da su dečaci oni koji su nemirniji i nezainteresovaniji. Međutim, svako dete u periodu odrastanja može se ponašati hiperaktivno i brzo menjati fokus. Što bi se reklo, ne drži ih mesto. Mala deca po prirodi jesu energičnija i nisu sva ista. Ukoliko se dete razlikuje od druge dece po svojoj energičnosti, ne mora značiti da je u pitanju poremećaj. Upravo zbog toga što deca sama po sebi prolaze kroz ovakve faze odrastanja, mnogi smatraju da ove stvari ne treba lečiti.

 

 

 

SLABO UČENJE

Deca u školi dobijaju veliki broj informacija koje se usled ovog poremećaja ne mogu lepo obraditi. Poremećaj pažnje kod dece se pored nemirnosti, može odlikovati i slabim učenjem. Ponekad je to duže zadržavanje na jednom zadatku, a ponekad nemogućnost rešavanja više zadataka i koncentrisanje na više oblasti odjednom.

 

 

ISTOVREMENI PROBLEM SA FOKUSOM I HIPERFOKUSOM

Nadovezaćemo se na se slabo učenje i neposlušnost. Sva deca, sklona su selektivnoj pažnji. Upravo zbog jačine interesovanja, može se desiti da deca ne mogu svoju pažnju usmeriti na učenje. Istovremeno mogu svu svoju pažnju i interesovanje usmeriti ka omiljenoj igrici, crtanim filmovima ili kreativnim aktivnostima kao što su crtanje ili pravljenje figurica od plastelina.

 

 

DA LI SAVREMENE TEHNOLOGIJE DOVODE DO POJAVE POREMEĆAJA PAŽNJE

Savremene tehnologije su sastavni deo odrastanja, posla i školovanja. One imaju i pozitivnih i negativnih uticaja na našu pažnju. U modernom dobu, aktivnosti na tehnologijama zahtevaju istovremenu radnju više stvari i konstantno prebacivanje sa jednog zadatka na drugi. One takođe mogu biti i velika distrakcija. Kada radimo nešto što zahteva našu veću pažnju, poželjno je isključiti sve uređaje koji nam mogu odvući pažnju.

 

 

 

ŠTA NE RADITI

Kada se radi o deci, neretko možemo pogrešiti u ophođenju prema njima. Potrebno je strpljivo i polako postupati sa njima ukoliko dođe do ustanovljenja ovog poremećaja. U svemu tome, postoje stvari koje nikako ne treba raditi u procesu lečenja. Dete se ne treba tući, kažnjavati, često kritikovati ili insistirati na lepom rukopisu. Takođe, ne treba da radimo stvari umesto njih. Moraju steći osećaj za ono što treba sami da obavljaju. Pa ih tako ne treba oblačiti ili im pakovati stvari za školu. Na taj način će postati svesniji, a ujedno i odgovorniji.

 

 

TEKST: SARA STOJČIĆ

Sara Stojčić je studentkinja Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu.

 1 thought on “Poremećaj pažnje kod dece”