Pokret duše – Leonardov život i opus

Pokret duše – Leonardov život i opus

Renesansa – imenica koja je izvedena od latinskog renasci, renaissance na francuskom, a u značenju predstavlja preporod ili ponovo se roditi. Ne možemo pokušati da razumemo ovu uzvišenu epohu van konteksta ljudi koji su u njoj živeli i stvarali. Oličenje humanističkog duha renesanse, nesvakidašnji inovator i vrhunac slikarstva svog doba bio je Leonardo di ser Pjero ga Vinči.


U SUBOTU, U TRI SATA NOĆU…

Prema spisima Leonardovog dede u jednoj staroj beležnici porodičnih uspomena, 15. aprila 1452. rodio se Leonardo da Vinči. Do svoje 17. godine odrasta na selu, gde formira svojstven odnos prema prirodi i svemu što je živo. Taj odnos će ga pratiti tokom
čitavog života i biće neodvojiv deo njegovog stvaralaštva.

Karakterističnu crtu tog duševnog stanja otkriva Vazari kada priča kako su ga ponekad viđali tamo gde se prodaju ptice kako ih kupuje da bi im podario slobodu… – Hajnrih Velflin o Leonardu

PRVE SKICE

Godine 1469. mladi umetnik se seli u Firencu, tadašnji centar epohe. Leonardo je svojim dolaskom nagovestio renesansni vrhunac. Njegov otac je imao želje i ambicije da ga uputi u poznavanje računa. Leonardo je učitelju koji ga je podučavao stalno iznosio svoje sumnje i nedoumice i često ga time zbunjivao. Iste godine, gospodin Pjero odnosi sinovljeve skice Verokiju i mladić počinje da pohađa verovatno najvažniju firentinsku radionicu druge polovine 15. veka.

RENESANSNI UM

U narednoj deceniji, umetniku humanistički duh nije dozvoljavao da se posveti samo slikarstvu, te proučava anatomiju, geografiju, oblasti inžinjerstva i vojske. Tek godine 1482., Leonardo odlazi u Milano gde provodi narednih 18 godina najplodnijih u njegovom stvaralaštvu. Tom periodu i godinama koje slede, dugujemo zahvalnost za dela koja će obeležiti visoku renesansu.

SMRT GENIJA

Leonardo da Vinči preminuo je drugog maja 1519. godine. U svojoj 67. godini, seli se u neki uzvišeniji svet gde će napokon sresti one čija je lica pokretima četkice iznova oživljavao. U ovom našem svetu će on svakako zauvek postojati.

Dok sam mislio da učim kako da živim, ustvari sam samo učio kako da umrem. – Leonardo da Vinči

TEKST: MILICA TOPALOVIĆ

Milica Topalović, rođena je 2003. godine. Student je druge godine istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored pisanja bavi se i fotografijom.