Placebo efekat- čudotvorna moć ili mit?

Placebo efekat- čudotvorna moć ili mit?

Prvo ne naškodi – ovo je jedno od najvažnijih načela lekarske prakse, a formulisao ga je „otac medecine“ Hipokrat još u petom veku pre nove ere. Osnovno pitanje je da li lekari krše ovo načelo prepisujući placebo? Ukoliko pacijent oseti pobošanje usled placebo efekta, čak i ako se to samo naša psiha poigrava, i usled toga ne rešava zdravstveni problem za koji možda postoji rešenje, i bolest napraduje – da li lekar nije naškodio?

 


 

ŠEĆERNA PILULA

Prvo je bitno reći da placebo ne leči bolest, on samo može dovesti do smanjenja ili nestanka simptoma. Placebo je pilula ili inekcija koja ne sadrži nikakve aktivne supstance, najčešće je u pitanju šećerna pilula. Na svetskom nivou, lekari su se dugo slagali da placebo kod oko 35% pacijenata dovodi do smanjenja ili nestanka simptoma i boljeg osećaja, što je poznato kao placebo efekat. Smatralo se da se tajna placebo efekta krije u psihi pacijenta koji misli da je dobio lek, odnosno da sam odlazak kod lekara i pažnja koju lekar posveti, kao i očekivanje i vera pacijenta da će mu lek pomoći utiču na to da se simptomi smanje ili nestanu.

 

 

 

DA LI PLACEBO PRETVARA LEKARE U ŠAMANE?

Australijski doktor Maher je upozorio da nas placebo vraća u mračno doba medicine jer se lekar oslanja više na autoritet, koji ima u očima pacijenta, nego na svoju stručnost, i daje pacijentu magični napitak – placebo.

 

 

 

RUŠENJE MITA

U novije vreme se pojavila svetski priznata studija dva danska naučnika koja donekle dokazuje da je placebo efekat samo mit. Danski naučnici su dokazali da je procenat delotvornosti placeba svakako manji od 35%. Međutim, sva istraživanja pokazuju da polovina anketiranih lekara prepisuju placebo, dok ga je skoro svki od njih prepisao jednom. Većinom ga prepisuju u slučajevima depresije ihroničnih bolova nastalih usled bolesti za koje ne postoji lek, što se smatra opravdanim ali ne i etičnimpošto pacijenti nisu informisani da uzimaju placebo.

 

 

 

PLACEBO KAO ISTRAŽIVAČKI ALAT

Prilikom ispitivanja lekova pacijenti su na početku informisani da će možda biti u grupi koja prima lek, a možda u onoj koja prima placebo. Potpisuju svoj pristanak i tu nema etičkih sporova. Možemo zaključiti da nas placebo kao terapija možda vraća u doba čarobnih napitaka, ali kao istraživački alat nam donosi napredak.

 

TEKST: NEVENA JOKIĆ

Nevena Jokić je defektolog i budući psihoterapeut. Zahvalna je na poznavanju mnogobrojnih ljudi čija je energija inspiriše. Slobodno vreme provodi u prirodi ili u gradu, na rolerima. Slika po platnu i zidovima, uz dobru muziku i dobar džin.