Otpori u psihoterapiji

Otpori u psihoterapiji

Otpori su sastavni deo života, pa i postoje i otpori u psihoterapiji. Njihova funkcija je odbrana od neželjenih situacija, ali vremenom mogu postati i prepreka za njihovo rešavanje i lični napredak. 

 


 

ŠTA PREDSTAVLJA OTPOR U PSIHOTERAPIJI?

Otpor u psihoterapiji se odnosi na ono što terapeut prepoznaje kao ponašanje klijenta koje je „antiterapeutsko“. Iako se svaki klijent obratio psihoterapeutu jer je motivisan da sebi pomogne, na nesvesnom nivou postoje motivi da se situacija zadrži u trenutnom stanju – da ne dođe do promene.

 

 

 

VRSTE OTPORA

Postoji više vrsta otpora koji imaju različite izvore. Prvo bismo istakli one koje nazivamo zdravim otporima. Zdravi otpori su oni koji su isprovocirani greškama psihoterapeuta. Oni su na svesnom nivou i javljaju se kada klijent primeti da terapijski proces ne ide u odgovarajućem pravcu i da mu seanse nisu od pomoći. Najčešći rezultat ove situacije je napuštanje terapije, ali je bolja opcija da date šansu drugom terapeutu.

 

 

U drugu grupu otpora spadaju oni nastali usled tipičnih iracionalnih uverenja. To su situacije u kojima klijent zahteva da promena bude brza i laka i ne podnosi teškoće u terapiji, u kojima smatra da mu se ne smeju desiti neuspesi i obezvređuje sebe ukoliko do toga dođe ili situacije u kojima klijent zahteva veću pomoć i podršku od drugih.

 

 

U treću grupu spadaju, takozvani, tvrdokorni otpori. Tu mislimo na strah od nelagodnosti, otpor iz osećanja beznadežnosti, otpor motivisan samokažnjavanjem i otpor usled straha od promene i straha od uspeha. Postoje i ostali otpori koji su u vezi sa sredinskim faktorima, specifičnim situacijama ili oni koji su u vezi sa odnosom između klijenta i terapeuta. To što ove druge otpore ne zovemo zdravim, ne znači da nisu uobičajeni.

 

 

 

OTPORI KAO NORMALNA POJAVA

Otpori su normalna pojava u ljudskom životu. Oni se javljaju kada treba da dođe do neke promene, jer promena često nije laka ili je u najmanju ruku neprijatna. Takođe, otpori se javljaju tokom celog procesa terapije i na neki način su poželjni jer skreću pažnju dobrom terapeutu na šta je jako važno da se obrati pažnja. Ako se otpor dobro razradi, računamo da smo izvukli najbolje iz njega i razrešenje nam donosi nove mogućnosti za promene koje su mnogo veće i lakše. Zato, budite hrabri i pokušajte da pobedite sebe.

 

TEKST: NEVENA JOKIĆ

Nevena Jokić je defektolog i budući psihoterapeut. Zahvalna je na poznavanju mnogobrojnih ljudi čija je energija inspiriše. Slobodno vreme provodi u prirodi ili u gradu, na rolerima. Slika po platnu i zidovima, uz dobru muziku i dobar džin.