Organizacija koja uči

Organizacija koja uči

Današnje poslovno okruženje je veoma dinamično. Da bi organizacija uspela da opstane u takvom promenljivom okruženju potrebno je da mu se prilagodi. Jedan od najboljih načina prilagođavanja jeste putem znanja. Znanje je nešto što se teško stiče, a ne može ga niko oduzeti. Ovakav način prilagođavanja koristi organizacija koja uči.


KONCEPT

Sam koncept organizacije je u tome da organizacija stvara novo znanje koje potom prenosi na ljude u svom internom okruženju. Pod uticajem tih novih znanja menja se i ponašanje ljudi. Sam pojam organizacije koja uči ukazuje na to da je ta organizacija fleksibilna i spremna na eksperimentisanje sa svežim idejama. Uz to, takva organizacija je spremna da uči iz svojih i tuđih grešaka.

 

 

 

JASNA MISIJA I VIZIJA

Kada kažemo da je organizacija spremna da eksperimentiše sa svežim idejama, tu ne mislimo na apsolutno sve ideje koje nekome padnu na pamet. Tu mislimo na ideje koje su u skladu sa poslovnom strategijom i sa ciljem organizacije. To povlači sa sobom da je neophodno da organizacija ima jasnu misiju i viziju i da su one poznate svim zaposlenima. Takođe, zaposlenima je dozvoljeno da pruže svoje viđenje misije i vizije i da u skladu sa tim doprinesu ostvarenju istih.

 

 

 

UČENJE KAO KLJUČ

Samo znanje potiče od ljudi i organizacija koja uči prepoznaje ljudske resurse kao najvrednije resurse kojim raspolaže. U tom smislu organizacija koja uči želi i da ljudi u organizaciji uče i šire svoje poglede. Zato se zalaže za stalno obrazovanje i treniranje svojih kadrova. Stalnim unapređenjem svojih zaposlenih, organizacija dobija više kreativnih načina za rešavanje problema. Zaposleni dobijaju priliku da se lično usavrše i da budu zadovoljni svojim radom, a jačaju se i timski rad i sinergija.

 

 

OSEĆAJ KOMPETENTNOSTI ZAPOSLENIH

Zaposleni se ne treniraju samo da bi profesionalno bili bolji i pružali bolje rezultate na poslu. Organizacije koje uče znaju da zaposleni treba da se oseća kompetentno i odgovorno za svoj posao. Ukoliko uz to i organizacija veruje zaposlenom da će uraditi svoj posao kako treba, tada će zaposleni hteti da uradi svoj posao na najbolji mogući način. Pre svega zbog svoje lične satisfakcije, a zatim i za samu organizaciju u kojoj radi.

 

 

 

DOBRA POZICIJA NA TRŽIŠTU

Takva situacija je win-win jer odgovara i organizaciji i samom zaposlenom. Organizacija će ostvarivati dobre rezultate i imaće dobru poziciju na tržištu. Sa druge strane zaposleni će postati stručnjaci u svojoj oblasti i moći će svoje znanje da upotrebe i u drugim prilikama definisanim zakonom.

 

Ukoliko je nešto u organizaciji definisano kao poslovna tajna bolje je da prvo proverimo potpisani ugovor i Zakon o radu. I to pre nego što svoje znanje stečeno u jednoj kompaniji primenimo u drugoj ili za svoju ličnu korist.

 

 

 

KREATIVNOST KOJA REŠAVA PROBLEME

Organizacija koja uči je zapravo organizacija koja želi da na kreativan i inovativan način rešava probleme i postavi nove granice u poslovanju. Kako su zaposleni jedini izvor kreativnosti i inovativnosti u organizaciji, njih treba kontinuirano obrazovati i trenirati, ali i motivisati da se sami bave svojim ličnim i profesionalnim usavršavanjem.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević, studentkinja treće godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Menadžment