Najuticajniji srpski slikari

Najuticajniji srpski slikari

Uporedo s nastankom čovečanstva, javilo se i slikarstvo. Kreativnost je oduvek bila prisutna kod ljudi, koji su težili da putem slikarstva izraze svoje emocije i ideje. Vekovima unazad, različite metode i tehnike su se menjale i unapređivale, pa je na taj način slikarsto doživelo brojne forme i postalo je najvažniji oblik umetnosti. Mnogi uticajni slikari potekli su iz naše zemlje. Oni su svojim remek-delima stekli svetsku slavu.


UROŠ PREDIĆ

Uroš Predić je rođen 1857. godine u Orlovatu, nadomak Zrenjanina. Bio je jedan od najznačajnijih srpskih slikara. Nakon diplomiranja na Umetničkoj akademiji u Beču, ostao da radi u privatnom ateljeu svog profesora. Nakon toga se oprobao i kao asistent. Za vreme boravka u Beču, izradio je 13 slika mitološke sadržine za bečki parlament. Međutim, ubrzo se vraća u Srbiju, gde boravi sve do svoje smrti.

U svom najranijem stvaralaštvu, pripadao je epohi realizma i svojom umetnošću je davao uvid u svakodnevnicu života običnih ljudi. U kasnijoj umetničkoj karijeri bio je više okrenut crkvenom slikarstvu i portretima. Naslikao je portret Jovana Cvijića, Mihaila Petrovića, Živojina Mišića, kao i mnoge druge. Pored portreta, njegova umetnička dela su uglavnom bila vezana za istoriju. Stoga, najbolji primeri istorijskog žanra su njegove slike: Hercegovački begunci i Devojka na studencu. Među njima su i vrlo prepoznatljive Kosovka devojka i Siroče na majčinom grobu.

PAJA JOVANOVIĆ

Kao još jedan predstavnik realizma kod nas, istakao se i Paja Jovanović. Jovanović je rođen 1859. godine u Vršcu. U okruženju u kojem je vrlo lako mogao da se ugleda na svoje prethodnike poput Arse Todorovića, Jovana Popovića i Pavela Đurkovića. Vrlo rano je pokazao dar za slikarstvo. Kada se otkrio njegov talanat, počeo je da pohađa studije u Beču, na kojima se opredelio za istorijski žanr. Godina 1895. je bila vrlo značajna za ovog slikara. Tada je dobio dve velike ponude, koje je vrlo rado prihvatio. U ovoj godini su nastala njegova najznačajnija dela.

Bio je veliki putnik, pa se dobrovoljno okrenuo putovanjima kako bi sakupio određenu građu za izradu jedne od najpoznatijih slika kod nas – Seobe Srba. Međutim, pored ovog remek-dela, ističu se i  Ženidba cara Dušana sa Aleksandrom, sestom bugarskog cara i Krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara. Tu je i Takovski ustanak, slika koja je izložena u Narodnom muzeju u Beogradu. Pored crkvenog slikarstva, kojim je bio fasciniran još od malena, on je radio i portrete političara, vladara i aristokrata. Najviše je uživao u izradi portreta žena, trudeći se da ih učini što lepšim na platnu.

ĐURA JAKŠIĆ

Đura Jakšić je jedan od najznačajnijih predstavnika slikarstva romantizma. Kao i Jovanović, Jakšić je imao na koga da se ugleda. Bio je opčinjen Rembrantom i tehnikom koju je primenjivao na senkama. Na taj način su igre svetlosti i tame, vidljivi pokreti četkicom, svetlost i nanos boje u debelom sloju postali glavno obeležje ovog slikara i književnika. Najviše je izrađivao portrete građanstva, poput trgovaca i zanatlija, oficira, ali i aristokratije. Često je oslikavao i ikone u crkvama, budući da je na početku svog slikarskog perioda bio okrenut religioznom slikarstvu. Neke od njegovih najpoznatijih ikona su Hristos na gori i Hristos diže iz mrtvih Jairovu kćer.

NADEŽDA PETROVIĆ

Slikarstvo Nadežde Petrović se uglavnom poistovećuje sa evropskim ekspresionizmom i približava se apstrakciji. Ova uticajna slikarka, rođena 1873. godine, bila je okrenuta specifičnom izboru boja – vatreno crvenoj i zelenoj, ali mogu se videti i plava, ljubičasta i crna. Nadeždina slikarska tehnika je bila sklona debelom nanosu boje, pa zato često umetnička dela ove slikarke daju reljefnu površinu. Neka od najznačajnijih njenih dela su: Resnik, Plaža u Bretanji, Dereglije na Savi. One su nastale na samom početku dvadesetog veka. Bila je prva žena ratni fotograf, daleko ispred svog vremena, što je rezultiralo da dugo ostane neshvaćena.

SAVA ŠUMANOVIĆ

Sava Šumanović je bio srpski slikar koji je rođen 1896. godine u današnjoj Hrvatskoj. Kao mlad se upoznao sa umetnošću Van Goga i Sezana. Njegova tehnika na početku njegove slikarske karijere se odlikuje tankim slojevima boja i senkama, i može se reći da je u ovom periodu bio okrenut simbolizmu. U Parizu se oprobao u kubizmu, pravcu koji je doneo u Srbiju i čiji je postao predstavnik. Većina njegovih slika poput Pijane lađe, Doručka na travi, čuvaju se u Šidu, u galeriji koja nosi njegovo ime.

VLADIMIR VELIČKOVIĆ

Kao predstavnik modernog pravca u slikarstvu, ističe se Vladimir Veličković. Ovaj moderni slikar je rođen 1935. godine u Beogradu. Najveći deo svoje slikarske karijere je proveo u Francuskoj u kojoj je odlikovan najvišim priznanjem. Svoje izložbe je realizovao širom sveta, a mnoga njegova dela su rasprostranjena po čitavoj Evropi.

Naše oko nema sposobnost da brzo zapazi najsitnije detalje na način na koji to čine sami slikari. Svaka epoha nam je darovala vrsne umetnike, koji su na platnu, svojim raznovrsnim tehnikama, dočarali kako jedna utopija može da izgleda.

TEKST: JELENA RADOVANOVIĆ

Jelena smatra da je skromnost najveća vrlina. Inspiraciju pronalazi u muzici, slikarstvu i detektivskim romanima.