Najčešće zablude o feminizimu

Najčešće zablude o feminizimu

Prema definiciji, feminizam je pokret koji se bori za rodnu ravnopravnost, odnosno za ista prava svih ljudi, bez obzira na pol i rod. Iako je definicija poprilično jednostavna, izgleda da još uvek nije svima jasna. Zbog toga danas postoji mnogo zabluda o feminizmu, tj. o tome šta zapravo jeste femizam i ko su feministi/kinje.


FEMINIZAM JE PROTIV MUŠKARACA

Iako oformljen kao pretežno ženski pokret koji se bori za ženska prava, to ne znači da je on antimuški. Baš naprotiv! Feminizam ne želi da oduzme prava muškarcima, već samo želi da ta ista prava dobiju i žene. Jedino protiv čega feminizam ustaje je protiv patrijarhata. Samim tim, on se ne bori samo za prava žena, već i za prava muškaraca koja su takođe ugrožena.

NAMERA DA SE ISKORENE PORODIČNE VREDNOSTI

Feminizam nema nameru da iskoreni porodicu, čak naprotiv, smatra da je porodica veoma važna. Ono za šta se zalaže je davanje slobode ženama da same odlučuju o svom životu. To znači omogućiti ženama da same odluče o svojoj karijeri, braku, rađanju dece i ostalim životnim aspektima o kojima samo one treba da se pitaju.

FEMINIZAM UBIJA ŽENSTVENOST

Pre bi se moglo reći da feminizam pruža ženama mogućnost da same odluče o tome ko su i šta žele da budu. Bori se za to da žene imaju izbor da se oblače, šminkaju, ponašaju, izgledaju i rade šta žele, bez osude i straha za sopstvenu bezbednost.

OVA BORBA NAM NIJE POTREBNA

Iako poslednja na listi, ovo je verovatno najčešća zabluda danas. Premda zaista jesu napravljeni ogromni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, posebno u poslednjih nekoliko decenija, nismo ni na polovini puta. Patrijarhat i dalje vlada i čini se da nema nameru da uskoro iščezne. Uprkos svemu, žene se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom i različitim vrstama nasilja. Samim tim, ostaje još mnogo posla kako bi se rodna ravnopravnost potpuno ostvarila.

Sve ove zablude, a ima ih mnogo više, proizvod su patrijarhalnog sistema, koji pokušava da se brani, i mizogene kulture. Važno je raditi na njihovom iskorenjivanju i daljem širenju feminističkih ideja. Na kraju bismo samo rekli: Feminizam je za sve!

TEKST: MAGDALENA STOJKOVIĆ

Magdalena Stojković je studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Voli pse, psihološke trilere, leto i putovanja. Slobodno vreme provodi sa porodicom i prijateljima. Interesuju je rodna ravnopravnost, društveni aktivizam i mentalno zdravlje.