Kundalini joga – put do samospoznaje

Kundalini joga – put do samospoznaje

Možda ste imali priliku da se susretnete sa nekim glasinama, popularnim i nepopularnim mišljenjima na temu ove drevne discipline. Zašto se kundalini joga razlikuje od svih drugih? Kako ona izgleda u praksi i da li je zaista opasna? Kako je moguće da su se na osnovu vežbi koje se praktikuju u kundaliniju mnogi ljudi celoživotno promenili, produhovili, postali svesniji i ispunili svoj puni potencijal? Da li je kundalini joga sekta? Postoji li nešto više od pukog vežbanja, tehnika disanja i na čemu se zasniva metodologija kundalinija?


ISTORIJA KUNDALINIJA

Prvi javni čas kundalini joge održan je 1969.godine od strane Jogija Bhamana. Sve do tog trenutka, sve tehnike koje su, zahvaljujući njemu, danas javno priznate i dostupne, bile su omogućene samo onima koji su bili odabrani od strane učitelja i smatrala su se svetom naukom. Iako je popularno povezujemo sa hinduizmom, kundalini je od davnina poznat i u drugim kulturama. Na sanskritu, kunda znači udubljenje, rupa, jama. Kundalini predstavlja prvobitnu snagu i energiju, prema modernoj savremenoj psihologiji poznatoj i kao nesvesno u čoveku.

 

 

 

Reč kundalini predstavlja buduću svest čovečanstva, to jest, uspavanu snagu koja je smeštena na dnu čovekove kičme. Kod muškaraca, kundalini leži između urinarnih i ekskretornih organa, u perineumu. Kod žena je smeštena u cerviksu, korenu uterusa. Centar u kom se nalazi kundalini još je poznatiji i kao muladara čakra koja poseduje i fizičku strukturu, to jest, strukturu male žlezde.

 

 

 

SKLUPČANA ZMIJA

Simboličko predstavljanje ove energije odlikuje sklupčanu zmiju, koja je uspana i uvijena tri i po puta. Pojam zmijske snage pojavljuje se širom sveta u znamenitostima i drevnim tvorevinama. Zašto baš zmija i zašto baš tri i po puta? Naravno da ne postoji nikakva fizička zmija koja leži u dnu kičme, ali zmija jeste simbol kreativne stvaralačke svesti.

 

 

 

Broj tri i po simbolizuje tri stanja svesti  – stanje budnosti, stanje sna i stanje spavanja. Predstavlja tri tipa iskustva  – čulno, subjektivno i odsustvo iskustva. Pola namotaja simbolizuje transcendentalno stanje, koje nije ni budno, ni uspavano, ni u snu, već stanje više individualne svesti. Oslobađanjem kundalini zmije, čija se putanja odvija kroz ostale čakre u ljudskom telu, dolazi do otvaranja transcendentalnog stanja svesti.

 

 

 

FIZIČKI OSVRT NA BUĐENJE KUNDALINIJA

 Kundalini jeste stvarni, psihofizički doživljaj centriran oko kičmenog stuba. Uzimajući u obzir kičmenu moždinu, anatomske centre u mozgu i nervne završetke, mnoge spekulacije su se vodile na temu dostizanja dizanja zmije.

 

 

 

Isak Bentov je izraelski naučnik, pisac i pronalazač, čija su polazišta bila od velikog značaja za razvoj biomehaničkog inžinjeringa. On je objasnio kundalini kao posledicu rotacije nervnih impulsa u moždanoj kori za vreme meditacije. Smatrao je da se ovaj osećajni manifest realizuje kroz ritmički pritisak talasa. Njih prouzrokuje interakcija kucanja srca, disanja i tečnosti unutar lobanje, koje pokreću oscilovanje mozga na gore i na dole. To stimuliše specifične nervne struje u mozgu.

 

 

BUĐENJE KUNDALINIJA

Pokretanje kičmene moždine kroz kičmeni stub odlikuje se različitim osetima, poput viđanja svetla, osećanja podrhtavanja zemlje ili doživljavanja sopstvenog tela lakim poput pamuka. Ako se svest (ćita) izoluje od dotoka informacija putem čula, ona je prinuđena da doživi sopstveno nezavisno iskustvo. Buđenje kundalinija je zabeleženo od strane doktora Ilirosi Motojama. On je stvorio spravu koja beleži i meri struje i talase koji prate tok, to jest buđenje kundalinija.

 

 

 

Centar koji u nama leži neprobuđen, ali ne i neaktivan, je onaj odakle kreću sva velika čuda istorije. Veliki proroci, umetnici ali i naučnici, poput Njutna i Ajnštajna, su ovaj centar osvestili i upotrebili za sve ono što se desilo kao produkt. Po tome ih danas znamo i pamtimo. Nadahnuti umetnici, pesnici, pisci, slikari, vojskovođe, sveci, sadui, ali i svi drugi obični ljudi, mogu probuditi kundalini kroz tehnike koje podrazumevaju različite vežbe.

 

 

 

PRAKTIČNE VEŽBE ZA BUĐENJE KUNDALINIJA

Savremenom čoveku je teško da se pridržava starih ustanovljenih metoda, zbog načina života i sve težeg suprotstavljanju materijalizmu i sopstvenim lošim navikama. Ipak, za one koji razmišljaju o radu na sebi, metode samorazvoja nisu uslovno nelagodne. Navešćemo neke od metoda kojima se može postići buđenje više svesti i stvaralačke energije.

 

 

 

MANTRE

Praktikovanje mantre može biti pevanje ili izgovaranje u sebi, naglas ili pevanjem. Može se ponavljati mentalno, u skladu sa disanjem ili pevati naglas, u skladu sa kirtanom. Takođe se kombinuje sa melodijama koje odgovaraju određenim čakrama. Mantra koja se upotrebljava pre svakog početka izvođenja vežbi je Om Mani Guru Dev Namo što znači  Klanjam se pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene. Uz pomoć ove mantre uspostavlja se konekcija i sa drugim duhovnim učiteljima, poznatija i kao Zlatni lanac. Peva se tri puta.

 

 

 

TAPASJA I PRANAJAMA

Tapasja ili uzdržavanje se odnosi na eliminisanje loših navika snagom volje. Pranajama su vežbe disanja. Važno je ispravno disanje i poželjno ga je praktikovati u mirnoj, čistoj, hlanoj i tihoj sredini.

 

 

 

ISHRANA

Važno je jesti  jednostavnu hranu, koja je laka za varenje. Važno je izbegavanje masnoća i belančevina, povremeno uzimanje voća i korenja. Koristite začine koji potpomažu varenje. To su korijander, kumin, kurkuma, anis i slični.

 

 

 

KRIJE

Krija joga podrazumeva najmanje drastično osvešćivanje, to jest, najmanje eksplozivno buđenje.  Donosi blaga iskustva koja se mogu kontrolisati. To je jednostavna psiho-fiziološka metoda kojom se smanjuje nivo ugljendioksida, a povećava nivo kiseonika u krvi. Ona je spoj hatha joge, joge koja je bazirana na fizičkoj prirodi i rađi joge, koja se bazira na mentalnoj prirodi.

 

 

 

Krija metoda omogućava postepeno buđenje čakri, to jest, dizanje zmije. Vežbe, kojih ima dvadeset, podeljene su u dve grupe. Devet vežbi  rade se otvorenih, a jedanaest zatvorenih očiju. Osnova za ove vežbe je hatha joga.

 

 

 

ČAKRE

Energetski centri, u kojima se nalazi najveći broj nervnih završetaka su poznatiji kao čakre. Čakri ima sedam, plus aura (osma čakra), i to su:

 

 

Prva, Korena čakra (muladara)

Druga,  Sakralna čakra (svadisthana)

Treća, Solarna čakra (manipura)

Četvrta, Srčana čarka (anahata)

Peta, Grlena čakra (vishuddi)

Šesta, Čakra trećeg oka (ajna)

Sedma, Krunena čakra (sahasrara)

 

 

 Kundalini dovodi endokrini sistem u ravnotežu i omogućava upravljanje energijom, putem koji se odvija upravo kroz čakre.

 

 

 

PITANJE OPASNOSTI PRAKTIKOVANJA

Pre samog ulaska u ovaj sveobuhvatni i zahtevni rad na sebi, neophodno je pripremiti se u vidu pročišćavanja misli i poimanja sopstvenog načina razmišljanja. Kundalini podrazumeva odricanja, spremnost na promene, strpljenje i otvorenost. Ukoliko vam je um sklon strahovima, mentalnim blokadama, agresiji, ili nekim drugim potisnutim mehanizacijama i nagonima, u procesu buđenja će to i uslediti.

 

 

 

Pre same odluke o ovoj korenitoj samopromeni, potrebno je osloboditi um od svih uznemiravajućih i nasleđenih nelagoda i strahova, socijalnih i porodičnih arhetipova. Čistoća i nečistoća su moralni i etički koncepti stvoreni u društvu, dok se individualna istina odvija nevezano za iste. Misija kundalinija je buđenje velikog svetla u čoveku.

 

 

LUDILO ILI PROSVETLJENJE

Usled velikih i značajnih događaja u životu, bilo da su u pitanju pozitivni, negativni ili traumatični događaji, iz individue isplivavaju različite reakcije. Sve ono što je potisnuto, nezdravo, nerešeno, izbija na površinu koja je vidljiva drugima. Osoba sa jasnom svesnošću, za razliku od one koju nazivamo ludom, može da donosi odluke i rezonuje objektivno i racionalno. Buđenje kundalinija  prema ustanovljenim metodama, odvija se izvan uma. Samim tim, ne može se porediti sa iskakanjem iz normale kod uma koji je psihološki neuravnotežen.

 

 

 

SAZNAJTE VIŠE O KUNDALINI JOGI

Kundalini jogu možete izučavati detaljnije u školama koje nude časove u Srbiji i možete se edukovati dodatno putem knjiga. Konkretno, možete iz knjige Karla Gustava Junga – Psihologija kundalini joge.

 

 

 

Ova disciplina je, kao i svaka druga duhovna praksa, oblast kojom se bavite i u koju se upuštate isključivo ukoliko imate interesovanja. S obzirom da je svaki rad na sebi specifičan, pun različitih iskustava i kod svakog drugačiji, na zaboravite da ne postoji tačna ili netačna, ispravna ili neipsravna odluka i formula.

 

 

 

Jedino što je sigurno, jeste da je spremnost na promenu – a pogotovo korenitu, proces za sebe. Metoda koju biramo tiče se samo nas samih. Čist i zdrav duh, na kraju krajeva, pronađe svoj put.

 

 

 

TEKST: NINA ZEČEVIĆ

Nina Zečević je rođena u maju 1998. godine. Studentkinja je završne godine glume, poeziju piše od šeste godine, i do sada ima objavljene dve zbirke pesama. Filozofija, travarstvo, psihologija, gluma i pokret su njena inspiracija za svakodnevni rast i stvaranje.