Koliko je fizička privlačnost važna u partnerstvu?

Koliko je fizička privlačnost važna u partnerstvu?

Istraživanja Vilisa i Todorova pokazuju da je za stvaranje utiska i donošenje zaključaka o crtama ličnosti na osnovu fotografije lica potrebno samo desetak sekundi. Šta izaziva sve fizička privlačnost?

 


 

Istraživanja pokazuju da ljudi svoje veze, naročito intimne, najčešće ostvaruju po principu fizičke privlačnosti − pretpostavka o podjednakoj privlačnosti. Valster je na tom principu zasnovao svoju teoriju pravednosti koja se zasniva na tome da ljudi dobiju ono što misle da zaslužuju. Međutim, ovde se postavlja pitanje opšte privlačnosti po principu pravednosti ili ipak postojanju nekih univerzalnih karakteristika koje su privlačne bez obzira na pol, godine i ostale relevantne karakteristike procenjivača.

 

 

 

 

 

ZAŠTO JE FIZIČKA PRIVLAČNOST VAŽNA?

Danijela En Sulejk kaže da neprivlačni ljudi postoje samo u očima pojedinca. Privlačnost je subjektivna, ali važna kada su u pitanju emocionalni odnosi. Zašto je važna? Ona predstavlja početnu fazu za simpatisanje ili nesimpatisanje osobe. Bez obzira na okolnosti viđenja, formu susreta, onlajn ili uživo, naš izgled će uvek biti analiziran od strane potencijalnog partnera.

 

 

 

 

Kako bi se uspostavio odnos, pokrenula komunikacija, potencijalni partneri će pre svega razmotriti izgled, jer su biološki programirani da to i urade. Poput životinja, mi smo uslovljeni evolucijom da nađemo partnera koji može pomoći u našem opstanku. Ako je ukorenjen u naš genetski sastav, to je sredstvo za preživljavanje. Dakle, fizički izgled jeste bitna, ali ne i najbitnije komponenta odnosno faktor privlačnosti.

 

 

 

 

 

FUNDAMENTALNA TAJNA PRIVLAČNOSTI

Hemija je nevidljivi, skriveni element koji čini osobu privlačnom nama, svi smo bili u situaciji da nas osoba prosto privlači, a da nismo svesni zašto je to tako, kao da se između nas nalazi magnet. Postoje dva aspekta koji čine hemiju tako moćnom silom. Prvi jeste sličnost, po ugledu na izreku: Sličan se sličnom raduje. Drugi aspekt jeste kompatibilnost, kada se osobe međusobno nadopunjuju. Ukoliko je jedna osoba narcisoidna, tražiće osobu koja će biti sklona neisticanju, manjku inicijative.

 

 

 

 

Hemija je uvek jača od fizičke privlačnosti. Lepota nije isto što i fizička privlačnost. Ona je zbir fizičke privlačnosti i lepote duše koja nije ništa drugo nego hemija.

 

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.