Koja su to čudna pravila bontona?

Koja su to čudna pravila bontona?

Bonton je, prema opšteprihvaćenoj definiciji, lepo ponašanje u društvu, ali i lep način izražavanja. Ova zapisana pravila razlikuju se od društva do društva, shodno tome, ono što je normalno jednoj naciji, ne mora nužno biti i drugoj. Iako nam tuđa pravila lepog ponašanja mogu izgledati čudno, vrlo često nas iznenade i ona kojih bismo mi trebali da se pridržavamo.


ODNOSI MEĐU LJUDIMA

 

Prema bontonu, muškarac bi uvek trebalo da hoda sa ženine leve strane. Ukoliko bi se našli u nekom opasnom okruženju (gradilište ili radovi na putu), muškarac bi trebalo da ide sa one strane koja je bliža toj opasnosti. Sa druge strane, od žena se očekuje da svoje torbe nose na levom ramenu. Tumačenje ovog pravila može biti dvosmerno. Sa jedne strane  da bi torba bila bliže muškarcu u vidu zaštite. Dok sa druge strane, žena na taj način oslobađa desnu ruku u slučaju neočekivanog pozdravljanja.

Iako se oduvek očekivalo od muškaraca da treba da propuste lepši pol prilikom ulaska u prostoriju, to pravilo ne važi za liftove. Ovi uređaji se smatraju opasnim, te bi muškarac trebalo prvi da zakorači unutra, dok pri izlazu, prednost uvek ima ona osoba koja je bliže vratima.

Prilikom dolaska gostiju, koji su prvi put u vašem domu, pre uvođenja u prostoriju sa ostalim gostima, prema bontonu, treba im pokazati gde je kupatilo, te se oni mogu osvežiti kada god osete potrebu.

 

SVAKODNEVNO PONAŠANJE

 

Kako pravila bontona nalažu, kada neko u prostoriji kine, treba reći nazdravlje samo ukoliko tu osobu i poznajete. U suprotnom, reći nazdravlje nepoznatoj osobi se smatram nepristojnim. Ako znamo da su oči ogledalo duše, treba znati i da su, prema bontonu, cipele ogledalo karaktera čoveka. Shodno tome, ukoliko napuštate kuću, vodite računa o tome da vam cipele budu čiste i izglancane.U suprotnom, bićete zapamćeni kao aljkava osoba.

Iako kuća predstavlja naše privatno mesto u kome provodimo najviše vremena i gde bi trebalo da smo svoji na svome, postoje određena pravila bontona koja se odnose i na borava u domu. Naime, odeća koju nosimo u kući treba da bude udobna i prijatna, ali ne i pidžama ili ogrtač.

 

BONTON U DRUGIM NACIJAMA

 

U mnogim delovima sveta prazan tanjir nakon ručka ili večera označava ukusan obrok i pohvalu domaćinima. Međutim, začudili biste se kada biste čuli da je na Filipinima prazan tanjir ili ispijena čaša do kraja, uvreda. Na taj način pokazujete da je domaćin bio škrt i da nije bilo dovoljno hrane za stolom.

Nož i viljušksa osnova su pribora za jelo. Zbog praktičnosti ih sa pojedinim specijalitetima jednostavno ne koristimo. Međutim, u Čileu to nije slučaj. Ljudi sa ovih prostora će vam postaviti pribor makar vam poslužili i pomfrit.

U pojedinim Azijskim zemljama, stopala se smatraju prljavnim delom tela. Možete uvrediti osobu ukoliko joj pokazujete svoje noge. Takođe i vezivanje pertli u javnosti se smatra pogrešnim.

Ukoliko na ovim prostorima zakasnite, to se smatra nepoštovanje tuđeg vremena i obaveza. Međutim, to nije slučaj u Tanzaniji. Tamo postoji pravilo kašnjenja, gde ste uvredili drugu osobu ukoliko se pojavite na vreme. Tada, recimo domaćina, stavljate u neprijatnu situaciju i dajete mu manje vremena da pripremi sve za vaš dolazak.

 

UČTIVO PONAŠANJE?

 

Iako pravila bontona mogu da budu čudna i nepraktična u pojedinim situacijama u pojedinim nacijama, ipak ih se treba pridržavati. Shodno tome da se bonton razlikuje, pre odlaska na putovanje u inostranstvo, uvek treba proučiti pravila lepog ponašanja te zemlje, jer u krajnjem slučaju, ne želimo nikoga, nesvesno, uvrediti.

 

 

TEKST: MILJANA SAVIĆ

Miljana Savić studira na Filozofskom fakultetu u Nišu, smer Komuniciranje i odnosi sa javnošću. Gaji ljubav prema čitanju, odakle je i proisteklo interesovanje prema pisanju.  Otvorenog je uma, kreativna i odgovorna.