Kakva je snaga naših misli?

Kakva je snaga naših misli?

Misli, raspoloženje i želje rukovode našim životom. Kakve su ti misli takav ti je život. Ako su nam misli mirne, tihe, pune ljubavi, dobrote, plemenitosti – onda je i u nama mir. Taj mir potom zrači iz nas i utiče na sve ljude u našem okruženju. Međutim, ako u sebi nosimo negativne misli, onda je i naš unutrašnji mir pomućen. Koja god misao razara mir, nju treba odbaciti i ne prihvatiti.


LJUDI KAO SVESNA BIĆA

Mi smo svesna bića, koja kada osveste svoju prisusnost na Zemlji kao duhovna bića, imamo za obavezu da se makar potrudimo da sačuvamo svoj mir i da povedemo računa o načinu na koji se ophodimo prema drugima.

Evo i šta je otac Tadej rekao o tome: Mi sada u našoj zemlji, pa i u svetu beremo plodove naših misli i želja. Nisu nam dobre želje, nisu nam dobre misli, ne može ni dobar plod da bude.potrebno je da promenimo život.

Pokajanje nije samo da odemo kod sveštenika, već je potrebno da se duša oslobodi te misli i depresije u koju je upala zbog krivudavih linija u životu. Čovek ne treba vređati.

MISLI UTIČU NA CELU PORODICU

Mi ne treba da vređamo ni svojim mislima. Vidite  i sami kako mi u porodici stvaramo harmoniju ili disharmoniju, zavisno od naših misli i želja.

Ako je domaćin u kući mnogo opterećen brigama o nekoj teškoći, on tim mislima stvara nemir, ne samo sebi, nego i svojoj porodici. Onda svi u kući postaju utučeni.

SAVRŠENSTVO NE POSTOJI

Sva stvorena bića su ograničena, a ono što je ograničeno nije savršeno. Nego im je dato da se usavršavaju.

Iz ove poučne i mudre rečenice možemo zaključiti, kao što je i rečeno, da savršenstvo ne postoji. Da ne trošimo uzaludno svoje vreme na upoređivanje i takmičenje sa drugima.

Treba da napredujemo, da se usavršavamo i da razumemo da jedina osoba sa kojom treba da se takmičimo smo mi sami. Naša težnja da uvek budemo bolji od sebe, da radimo na sebi i pronađemo svoj mir.

Samo kada se potrudimo makar i malo, koliko je u našoj moći, bićemo dobri sebi i drugima. Uvek ćemo biti u dobrom društvu. Kao što smo već rekli – uvek je dobro među dobrima biti.


TEKST: TEODORA TOMIĆ

Teodora Tomić završava nemački jezik, voli da fotografiše, kuva, čita i piše. Voli da upoznaje različite kulture. Inspiraciju pronalazi u svemu. Večiti zaljubljenik u umetnost.