Kako depresiju lečiti kreativnošću?

Kako depresiju lečiti kreativnošću?

Depresija je duševno oboljenje, koje podrazumeva stanje duboke i hronične melanholije. Metode lečenja depresije su različite, od psiholoških sesija do medikamenata. Međutim, u načine lečenja ovog oboljenja ubraja se i kreativnost. Kreativnost predstavlja jedinstven pristup lečenju depresije, koji pomaže da osoba stupi u kontakt sa svojim osećanjima i koristi kreativno izražavanje kao izlaz. Ovakav tip terapije se može koristiti za identifikaciju i promenu negativnih misli i osećanja koje su povezane sa depresijom.

 


 

KREATIVNA TERAPIJA

Kreativna terapija podrazumeva pomoć u izražavanju unutrašnjih misli, a u Sjedinjenim Američkim Državama je priznata kao terapija, za koju se danas obučavaju budući umetnički terapeuti. Ona predstavlja zamenu za tradicionalnu terapiju. Za nekoga sa depresijom, ovo predstavlja način da se probiju barijere koje blokiraju psihoterapiju. Svaki put kad se bavimo umetnošću, naš mozak stvara mentalnu sliku poput foto-aparata, to je kao snimak iz sna.

 

 

Kreativne terapije se mogu sprovoditi u individualnom, parnom, kolektivnom ili porodičnom okruženju. Svaki vid kreativnosti kao vida lečenja ima zajednički cilj, a to je da pomogne čoveku da pronađe način da se izrazi i nauči više o sebi. Pod vođstvom obučenog terapeuta, kreativnost pomaže i dopunjuje i druge terapije lečenja depresije.

 

 

Kreativnost kao lečenje obuhvata:

Umetnost – crtanje, slikanje, vajanje, čitanje

Plesanje i pokret tela

Dramu – pripovedanje, čitanje poezije naglas, gluma, improvizacija

Muziku – ublažava depresiju ili anksioznost kroz slušanje, pisanje pesama i sviranje

 

 

Ova vrsta terapije deluje isceljujuće na telo i um, zato što kreativni proces oslobađa hemikalije u u mozgu koje se bore protiv depresije. Kreativnost predstavlja putovanje u pronalasku sebe, otkrivanje našeg sopstvenog identiteta, pronalazak naših afiniteta, pomaže nam da otkrijemo šta želimo i šta nam je potrebno da bismo stigli tamo gde želimo biti u životu. Može nas dovesti do blagostanja-

 

 

Stvaranje umetnosti daje nam tvorevinu iz koje učimo. Procena onoga što stvaramo, pomaže nam u tome da otkrijemo čime bismo želeli da se bavimo, kao i da precizno otkrijemo aspekte života koje bismo možda želeli da promenimo.

 

Učešće u grupnoj terapiji pomaže da se povežemo sa drugim ljudim znajući da ćemo moći izraziti naše mišljenje i stavove bez straha od osuđivanja. Biti iskren prema sebi i svojim osećanjima, biti svestan problema u kojem se nalazimo znači tri koraka napred, a za dalji napredak je važno strpljenje, kao ključ uspeha.

 

 

TEKST: ANA ADAMOVIĆ

Ana Adamović je studentkinja žurnalistike, ljubitelj antičke filozofije i zaljubljenik u književnost. Inspirisana Platonovim mislima i filmovima Grejs Keli, preko knjiga Justejna Gordera i muzike Brusa Springstina, prenosi vam svoje ideale, savete i razmišljanja.