Kako da privučemo u život sve što želimo?

Kako da privučemo u život sve što želimo?

„Sve ono što vam se u životu događa vi privlačite u svoj život. Privlačite ga snagom slika u svom umu. Snagom onoga što mislite. Privlačite sve ono o čemu razmišljate” − Bob Proktor

 


 

ŠTA JE ZAKON PRIVLAČENJA?

Zakon privlačenja jedan je od 12 univerzalnih zakona. Oni koji veruju u ovaj zakon, veruju i da u život privlačimo okolnosti koje sami zaslužimo, odnosno koje sami stvorimo i prizovemo. Ovo verovanje potiče od ideje da je sve u univerzumu stvoreno od čiste energije. Energija privlači istu vrstu energije, stoga naše misli i rutine imaju moć da odrede i oblikuju događaje koje slede. Kada se fokusiramo na dobre stvari i u svemu tražimo samo pozitivne strane, lepe stvari će nam se i događati. Možda ćete pomisliti da ukoliko ovako nešto zaista funkcioniše, svi ljudi vodili bi ispunjen i harmoničan život.

 

 

 

 

 

USMERAVANJE MISLI KA POZITIVNOM

Jasno je da svi žele najbolje za sebe pa je logicno pitati se: Zašto onda u moj život ne dolaze pozitivne prilike? Odgovor leži u jednostavnom pitanju: Da li su naše misli u toku dana zaista pozitivne? Energija teče tamo gde je usmerena naša pažnja i poenta svega jeste svu svoju energiju fokusitati na pozitivne misli. Shvatanje da su ljudi sami tvorci svoje stvarnost i razumevanje da sve što ulazi u život samostalno je privučeno vlastitim razmišljanjima navodi do toga da počnemo da usmeravamo naše misli ka pozitivnom.

 

 

 

 

 

POZITIVNA I NEGATIVNA ENERGIJA

Postoje pozitivna i negativna spirala naših svakodnevnih misli i na osnovu nje može se zaključiti da je veliki deo energije zapravo usmeren na negativan deo:

 

 

Pozitivnu energiju čine:

Strast

Optimizam

Entuzijazam

Zadovoljstvo

Ispunjenost nadom

Pozitivna očekivanja

Radost, ljubav, znanje, sloboda i poštovanje

 

 

NEGATIVNU ENERGIJU ČINE:

Dosada
 Pesimizam
 Frustriranost
 Razočarenje
 Briga
 Ljubomora
 Strah
 Depresija

 

 

MANIFESTACIJA I AFIRMACIJE

Prva asocijacija na zakon privlačenja jesu svakako manifestacija i afirmacije. Za početak treba zamisliti savršenu osobu koja želite da postanete. Zamislite kako se ta osoba ponaša, koje navike ima, kakva su njena razmišljanja i koju vrstu energije prenosi. Zatim sva ova razmišljanja treba postepeno uvoditi u svoj život. Na kraju shvatićete da ste postali upravo svoja savršena verzija tako što ste privukli i manifestovali dobre i pozitivne stvari u svoj život.

 

 

 

 

 

ŠTA JE KLJUČ CELOG PROCESA PRIVLAČENJA?

Postoji veliki broj tehnika i knjiga pomoću kojih se možemo upoznati sa ovim ritualima i rutinama. Jedna od najpopularnijih zabluda je da se zakon privlačenja aktivira nakon što se manifestacije i pisanje afirmacija uključe u svakodnevicu. Naprotiv, zakon privlačenja radi komatantno bez obzira da li ljudi imaju svest o njegovom postojanju i funkcionisanju, jer pozadinska sila koja reaguje na misli i osećanja reaguje na sve vibracije koje se ispoljavaju u našim mislima. Ključ je da ispunite svoj život trenucima sreće što je više moguće. To podrazumeva izbor aktivnosti koje vam donose radost i stvaranje života koji volite.

 

 

TEKST: BOJANA DŽODIĆ

Bojana Džodić je student Marketinga na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Deljenje saznanja kroz kreativnost, slikarstvo i pisanje je nešto što je ispunjava i motiviše.