Kakav temperament može biti?

Kakav temperament može biti?

Temperament je suštinski faktor svakog čoveka. On predstavlja osetljivost osobe i njen karakterističan stil reagovanja na zahteve sredine, na način razumevanja sredine i njegovog doživljavljavanja. Pod načinom reagovanja podrazumeva se brzina, intenzitet, učestalost i trajanje reakcija. Na osnovu toga, temperament nam govori o tome kako osoba nešto radi ili na koji način postupa.

 


ASPEKTI REAGOVANJA

 Nekada se temperament dovodio u vezu s emocionalnim ili afektivnim reakcijama. Danas se smatra da temperament predstavlja i druge aspekte reagovanja, kao što su:

reaktivnost – odnosi se na brzinu i intenzitet reakcija

aktivnost – predstavlja obim aktivnosti koje osoba preuzima

 socijabilnost – odnosi se na sklonost ka druženju

 

 

TIPOVI DECE PREMA JEDNOM MODELU TEMPERAMENTA

Mnogi naučnici smatraju da je temperament urođen i da zavisi od karakteristika nervnog i endokrinog sistema. Zato se osobine temperamenta uočavaju nakon rođenja. Prema jednom modelu temperamenta, deca se razvrstavaju u tri tipa:

laka deca – deca lakog temperamenta ili fleksibilna deca pozitivno reaguju na nove stimuluse i lako se prilagođavaju promenama, izražavaju umereno pozitivno raspoloženje i imaju redovan raspored hranjenja i spavanja

teška deca – deca teškog temperamenta ili aktivna i impulsivna deca imaju neredovan raspored sšavanja i hranjenja, ne vole promene i povlače se pred novim izazovima, jako izražavaju negativne emocije

 

spora deca – deca umerenog temperamenta ili oprezna deca se sporo prilagođavaju, mada to uspevaju uz odgovarajuću podršku sredine, negativno reaguju na nova iskustva

 

 

VRSTE TEMPERAMENTA PREMA HIPOKRATU

Najstariju klasifikaciju temperamenata smislio je starogrčki lekar Hipokrat. On je smatrao da tip temperamenta zavisi od humora, odnosno vrste tečnosti koja dominira u organizmu. Naziv svakog temperamenta potiče od imena tih tečnosti. To su žuč (grč. chole), krv (lat. sanguis), sluz (grč. phlégma) i crna žuč (grč. mélanoma chole). Na osnovu ovih tečnosti nastale su četiri vrste temperamenta: kolerički, sangvinički, flegmatični i melanholični.

 

 

 

IMPULSIVNOST

Kolerički temperament (žučni) – vezuje se za element vatre. Odlikuju ga nagle, brze i snažne reakcije. Kolerici su impulsivni, optimistični i skloni ljutnji, te samim tim vole da se svađaju. Najčešće se opisuju kao vrlo aktivne, pokretljive, radoznale osobe sa viškom energije za različite stvari. Najbolji su u poslovima koji zahtevaju snažnu kontrolu i autoritet, malo brinu o tuđim osećanjima i uglavnom ovaj temperament imaju muškarci.

 

 

 

OPUŠTENOST

Sangvinički temperament (srčani) – vezuje se za element vazduha. Karakterišu ga društvenost, opuštenost i vedro raspoloženje. Reakcije su brze i umereno jake. Brzo prelazi iz negativnog u pozitivno raspoloženje. Ovakve osobe su veoma energične i optimistične. Vole mnogo da pričaju, ne trpe monotoniju i često su takve osobe podložnije alkoholu, cigaretama, kockanju,…

 

 

 

MIRNOĆA

Flegmatični temperament (ravnodušni) – vezuje se za element vode. Odlikuju ga mirnoća, staloženost i pažljivost. Reakcije su spore i slabe. Flegmatična ličnost se retko uzbuđuje, hladnokrvna je i mirna. Ove osobe brinu o svemu, spremni su za saradnju sa drugima, pažljivi su i saosećajni. Često se ovaj tip temperamenta smatra neutralnim.

 

 

POVUČENOST

Melanholični temperament (setni) – vezuje se za element zemlje. Karakterišu ga povučenost i potištenost. Melanholične ličnosti su sklone tuzi i zabrinutosti, a reaguju retko, ali snažno. Većina osoba sa ovim temperamentom je sklona depresiji, brizi o svom zdravlju i krive sebe za sve.

 

 

 

LICE KAO ODRAZ TEMPERAMENTA

Hipokrat je smatrao da određeni stil emocionalnog reagovanja ostavlja tragove na licu i da se po izrazu lica može prepoznati temperament. Za kolerički temperament su karakteristične oštre crte, energičan izraz lica, istaknute jagodice i uska građa; za sangvinički temperament pravilne crte i smiren izraz lica; za flegmatični temperament opušten i pospan izraz lica; a za melanholični temperament karakteristične su meke i fine crte lica.

 

Svako do nas ima svoj temperament. Razumevanje sopstvenog temperamenta može biti ponekad teško u svakodnevnom životu, ali ako ga prihvatimo takvog kakav jeste, shvatićemo da je svako od nas jedinstven i poseban na svoj način.

 

TEKST: MARIJA VIDOJEVIĆ

Marija Vidojević je studentkinja prve godine Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Voli da piše u slobodno vreme, a najviše je zanimaju sport i psihologija. Obožava muziku, poeziju i putovanja, a večita inspiracija joj je ljubav.