Kada su i kako nastali prvi univerziteti?

Kada su i kako nastali prvi univerziteti?

Univerziteti kao institucije najvišeg nivoa obrazovanja sastoje se od brojnih fakulteta, visokih škola i sl. Sama struktura univerziteta zavisi i od toga u kojoj državi se oni nalaze i generalno na koji način je organizovano visoko školstvo u određenom podneblju. U ovim institucijama izučavaju se najrazličitije oblasti društvenih i prirodnih nauka kroz nekoliko nivoa studija.
Najstarije varijante univerziteta javljaju se u Aziji i Africi. Evropski kontinent je svoje prve univerzitete dobio u srednjem veku Formirani su tako što se javila potreba da se monasi, sveštenstvo i mnogi drugi ljudi obrazuju izvan okvira monaških škola i generalno religioznog konteksta
.


AL KARAUIN

Zvanično najstariji univerzitet na svetu je Al Karauin. Osnovan je 859. godine u marokanskom gradu Fesu. Prvobitno, tj. prve dve godine svoga postojanja, zgrada univerziteta je korišćena kao džamija, a osnivačica je Fatima Al-Fihri, koja je bila ćerka bogatog trgovca. U moderan obrazovni sistem Maroka Al Karauin uključen je 1963. godine. Na univerzitetu se osim islamske verske i pravne nauke izučava i klasična arapska lingvistika. Od poznatijih studenata ističu se Muhamed el Idrisi, čuveni arapski geograf i kartograf. Pored njega tu je i Majmonid, čuveni jevrejski teolog, lekar, matematičar, astronom i filozof. Obojica su živela i stvarala tokom 12. veka.

AL-AZHAR

Takođe, jedan od najstarijih univerziteta na svetu je Al-Azhar. Nalazi se u Kairu i osnovan je 970.godine. Ova visokoškolska ustanova smatra se najprestižnijom u oblasti izučavanja sunitskog islama. Biblioteka ovog univerziteta smatra se jednom od dve najznačajnije u Egiptu. Studije su uglavnom bile vezane za izučavanje Kurana, ali su šezdesetih godina prošlog veka uvedeni i fakulteti inženjerstva i medicine. Poznati studenti su Muhamed Ma Jian, čuven po tome što je preveo Kuran na kineski jezik. Zatim jedan od studenata je bio i Saad Zaglul, egipatski revolucionar i političar.

EVROPA


Kada govorimo o Evropi, najstariji univerzitet je osnovan u Bolonji 1088. godine. Čine ga jedanaest škola, odnosno fakulteta i ovo je ustvari prva institucija za koju se koristi termin universitas. Mnoge poznate ličnosti pohađale su ovaj univerzitet. Među njima su: Petrarka, Kopernikus, Pjerluiđi Kolina, Enco Ferari i mnogi drugi. U Velikoj Britaniji najstariji univerzitet je osnovan u Oksfordu.

Ne postoji precizan datum osnivanja ove ustanove, ali je prva nastava zabeležena 1096. godine. Ova godina se smatra početnom u skoro milenijumski dugoj istoriji ovog univerziteta. Oksford predstavlja ogroman kompleks koji se sastoji od velikog broja zgrada širom grada, trideset i osam koledža i mnogobrojnih akademskih sekcija različite namene. Ovu prestižnu ustanovu završili su Margaret Tačer, Hju Grant, Stiven Hoking, Albert Ajnštajn, Tolkin i mnogi drugi ljudi iz najrazličitijih životnih sfera.

ZNANJE KAO TEMELJ

Osim navedenih institucija, postoji još čitav niz univerziteta širom sveta, sa veoma dugom i bogatom tradicijom. Ove ustanove su nadživele različite epohe, mnoge države i carstva. Njihova dugovečnost zagarantovana je kvalitetnim radom i svim ljudima, koji su se na njima obrazovali i na taj način ugradili sebe u čvrste temelje ovih riznica znanja. Svi ovi pojedinci su svojim znanjem i veštinama uzeli učešće u kreiranju sveta kakvog danas poznajemo i samim tim postali jedan od faktora, koji su uticali na razvoj duge i turbulentne istorije naše civilizacije.TEKST: VLADIMIR STOJKOVIĆ

Vladimir Stojković je diplomirani arheolog. Ljubitelj je bioskopa i fudbala, kako evropskog, tako i američkog.