Kada je pravo vreme da tražite povišicu?

Kada je pravo vreme da tražite povišicu?

Prilikom pronalaska posla čini nam se da smo intervjuom završili sa najtežim razgovorom koji bi mogao da se pojavi na poslu. Međutim, nakon određenog vremena provedenog na poslu, shvatamo da nam zapravo mnogo teže pada razgovor za traženje povećanja svoje plate. Osećamo se nelagodno, čak uhvatimo sebe kako tražimo svaki mogući razlog da se taj razgovor odloži za neki drugi trenutak. Razlog za to su uglavnom nervoza, neizvesnost, a dešava se da dovodimo u pitanje i da li naš učinak opravdava povišicu.


POVIŠICU ODREĐUJE OSTVAREN UČINAK

Da bismo imali osnova za traženje povišice, prvo moramo ostvariti neki merljivi učinak u kompaniji u kojoj smo zaposleni. Shodno tome, ne bi trebalo tražiti povišicu odmah na početku svog radnog angažovanja, već je potrebno provesti određen period sa početnom platom, tokom koga će moći da se realno izmeri učinak koji smo ostvarili.

 

 

 

Kada smo sigurni da naš učinak zaslužuje povećanje plate, potrebno je diskutovati o visini plate sa svojim kolegama iz istog sektora iz iste ili druge kompanije, a bilo bi dobro proveriti i koliki je rang plata na proverenim sajtovima poput Glassdoor-a ili na LinkedIn-u. Ove provere i diskusije su potrebne da bismo imali realnu sliku u glavi koliko naš posao i naše vreme vrede na određenoj poziciji.

 

 

 

RAZGOVOR SA NADREĐENIM

Sledeći korak jeste razgovor sa nadređenim o povišici. Na samom razgovoru potrebno je predstaviti svoj učinak na poslu, u smislu koliko projekata smo realizovali, koliko smo klijenata uslužili i slično. Samo traženje povišice ne treba da izgleda kao da nam je najbitniji novac i da zato želimo povišicu, već je potrebno predstaviti sebe tako da pokažemo da znamo koliko naš trud i rad vrede i da smo spremni da se založimo za ono što nam pripada.

 

 

 

MOGUĆI ODGOVORI KOJE NE OČEKUJEMO

Potrebno je pripremiti se na odgovore koji nam neće ići u prilog. Na primer, da trenutno budžet ne dozvoljava povišice i slično, ali takvi odgovori ne treba da nas obeshrabre. Potrebno je da se postavimo tako da znamo koliko vredimo i da smo ozbiljni u nameri da to i pošteno naplatimo. Ukoliko ne tražimo ono što nam pripada, menadžerima i ostalim nadređenim licima neće smetati mnogo da nam plaćaju manje nego što zaslužujete. Naravno, ne treba svakog dana podsećati svoje nadređene za svoju povišicu, ali s vremena na vreme treba ih podsetiti da smo vredan član tima koji zna koliko vredi.

 

 

 

TEKST: ANA MILIĆEVIĆ

Ana Milićević je studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, smera Menadžment.