Jungov koncept balansiranja muške i ženske energije u nama

Jungov koncept balansiranja muške i ženske energije u nama

Čuveni psihoanalitičar Karl Gustav Jung, Frojdov sledbenik, smatrao je kao i Frojd da su ljudi u svojoj biti biseksulna bića.

 


NAJKONTRAVERZNIJI JUNGOV KONCEPT

Kolektivno nesvesno jeste nasledni deo ličnosti čiji sadržaj čine sveobuhvatna iskustva kako civilizacije tako i čovekovih animalnih predaka. Ovaj najdublji i najnepristupačniji deo naše ličnosti najjasnije se, prema Jungu,       ispoljava u našim snovima i fantazijama. Kao i ostali nivoi ličnosti (ego i individualno nesvesno) i ovaj nivo utiče na naše svakodnevno ponašanje i predstavu sveta. Kroz unazad, generacijsko ponavljajuća kolektivna iskustva, nastaju slike ili figure zvane arhetipovi. Ove primodijalne slike, kako ih je Jung  nazivao, jesu osnova kolektivnog nesvesnog. Najznačajniji arhetipovi koji oblikuju ličnost i ponašanje su persona, senka, self, anima i animus. Jung je bio zastupnik toga da svaka osoba ima kako maskuline tako i femine osobine, s tim što jedan skup obično dominira.

 

 

 

RAZVOJ ANIME I ANIMUSA

Odnos sa roditeljima suprotnog pola u velikoj meri određuje kasniji razvoj Anime, odnosno Animusa. Tako će majčini obrasci emocija i ponašanja biti značajan faktor u razvitku dečakove Anime, a očevi obrasci u razvitku devojčicinog Animusa.

 

 

 

ŽENA SKRIVENA U TELU MUŠKARCA

Anima je ženski princip u muškom nesvesno, odnosno sklop feminih osobina kao što su emotivnost, ranjivost, nežnost i brižnost u nesvesnom muškarca. Zahvaljlujući Animi, muškarac nalazi izlaz iz teških životnih situacija koje se ne mogu rešiti razumom. Ona je takođe zaslužna za to kakav će odnos muškarac imati prema suprotnom polu. Muškarčev susret sa Animom i osvešćivanje iste, odigrava se tokom druge polovine života u procesu individualizacije. Ako muškarac odbaci postojanje svoje Anime, ona može biti veoma opasna i destruktivna. Anima će se u tom slučaju svetiti muškarcu kroz osećanja preosetljivosti, nervoze, ćudljivog raspoloženja i kobne ljubavi. Iz tog razloga bitno je da muškarac prihvati svoju Animu.

 

 

 

MUŠKARAC SKRIVEN U TELU ŽENE

Animus je sklop muških osobina poput borbenosti, dominacije i agresivnosti u nesvesnom svake žene. On je oličenje snage, reda, uma i logike u ženskoj psihi. Kao što je bitno da muškarac prihvati svoju Animu, tako je i za ženu bitno da prihvati svog Animusa. Žena dolazi do spoznaje svog Animusa tokom procesa individualizacije (druga polovina života) i u koliko ga u tom procesu ignoriše ili potiskuje, Animus tada nadjačava nesvesno što se manifestuje kao ženina opsednutost redom, preterana tvrdoglavost i agresivnost, opsednutost logikom na štetu vlastitih emocija kao i krutošču u mišljenju.

 

 

Ovi arhetipovi veoma su važni jer omogućavaju da pripadnici jednog pola razumeju skolop i osobine drugog. Od njih će zavisiti kakvog ćemo partnera izabrati i kakav ćemo odnos imati prema suprotnom polu.

 

TEKST: ANA VUKMIROVIĆ

Ana Vukmirović je apsolvent psihologije i ljubitelj fotografije.