Identifikacija i otpuštanje teških emocija

Identifikacija i otpuštanje teških emocija

Jasno razumevanje negativnih emocija ih odbacuje. – Vernon Hovard

 


 

EMOCIJE

Pod teškim emocijama podrazumevamo sve one negativne emocije, emocije koje izazivaju disfunkcionalnost, bilo da je ona povezana sa spoljnim svetom ili sa nama samima. Ono što je zajedničko svima nama jeste da te emocije osećamo, u manjem ili većem intezitetu. Ono što nas razlikuje jeste način na koji se borimo sa tim emocija. Emocionalna regulacija predstavlja svesni ili nesvesni pokušaj da se utiče na individualni doživljaj emocije i njenu ekspresiju. Ishod ovog procesa jeste smanjena ili pojačana emocionalna reakcija. Forme emocionalne regulacije se mogu podeliti na regulaciju aktivirajuće situacije i regulaciju emocionalne reakcije.

 

 

 

REGULACIJA AKTIVIRAJUĆE SITUACIJE

Prema psihologu Ričardu Grosu u regulaciju aktivirajuće situacije ubraja se: selekcija situacije, modifikacija situacije, usmeravanje pažnje i kognitivna promena.

 

 

 

Selekcija situacije podrazumeva preduzimanje određenih mera da bi doveli sebe u situaciju u kojoj ćemo doživeti željene ili neželjene emocije. Usled selekcije se može obratiti pažnja i na kratkoročne/dugoročne efekte sitacije. Zdrava odluka bi predstavljala dugoročni hedonizam, odnosno trpljenje trenutne frustracije zarad dugoročne koristi. Zanimljivo je da od osobina, karakteristika ličnosti, njenog karaktera zavisi njen process selekcije situacije. Agresivna osoba će izbor izvršiti na osnovu kapaciteta sukobljavanja, ekstravert socijalne situacije jer one pozitivno utiču na njegov nivo pobuđenosti nervnog sistema.

 

 

 

Modifikacija situacije je promena situacije koja isto tako zavisi od karakteristika ličnosti. Asetrivne osobe će
ulagati napor za modifikacijom, dok će neasertivne osobe radije stajati po strani i trpeti. Citat koji nas je uveo u temu upravo predstavlja zaključak svih teorija stručnjaka, a to je da samom dozvolom negativnim emocijama da se zadrže I budu deo nas, samo znači da smo u stanju da registrujemo njihovo prisustvo, pre nego što izaberemo način reagovanja.

 

 

 

 

Može se reći i da je prepoznavanje I „nošenje” sa nekom emocijom, zapravo sposobnost koja vremenom postaje sve uspešnija. Možemo to uporediti sa vežbanjem instrumenta, gde ćemo pri prvoj izvedbi pesme biti nesigurni, međutim što se više saživljavamo sa instrumentom i pesmom postaćemo sigurniji i svesniji, tako je i sa regulacijom emocija.

 

 

 

Mark Manson je u svojoj knjizi rekao. „Izbegavanje patnje je oblik patnje. Izbegavanje borbe je borba. Poricanje neuspeha je neuspeh.”

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.