Federiko Garsija Lorka – simbol ljubavne poezije

Federiko Garsija Lorka – simbol ljubavne poezije

Federiko Garsija Lorka je prvi španski pesnik koji je na našem području stekao veliku popularnost. Preveden posle Drugog svetskog rata, odmah je postao simbol modernog ljubavnog pesništva. Lorka je vesnik modernog poimanja poezije uopšte. Bio je pesnik, dramski pisac, glumac, režiser i scenograf, vrstan muzičar i slikar. Poeziji je dao snažan lični pečat, te je na kraju stradao zbog svoje odlučne pesme, pune damara stvarnog života.


LORKA I STVARALAČKI OPUS

Lorka je objavio nekoliko zbirki pesama: Knjiga pesama (1921), Pesnik u Njujorku (1930), Tamaritski divan (1936). Osim pesama pisao je i drame: Jerma, Krvava svadba, Dom Bernarda Albe. Vrhunac čitavog njegovog stvaralaštva predstavlja Ciganski romansero, zbornik od osamnaest romansi.

 

 

 

CIGANSKI ROMANSERO

U Ciganskom romanseru sadržani su svi Lorkini talenti i sve karakteristike njegovog pevanja. Dramska napetost izbija iz sukoba silnih i neobuzdanih strasti njegovih Cigana. Njihovi postupci i večiti sukobi sa zakonom bude pesnikova lična osećanja. Taj zagonetni svet pesnik prati iznutra. Lorka se poistovećuje sa tim ljudima zaljubljenim u slobodu.

 

 

 

KARAKTERISTIKE LORKINOG PEVANJA

Njegovo pesništvo predstavlja spoj tradicije i avangarde. Svuda su prisutna dva dominantna motiva: motiv ljubavi i smrti. Ovi motivi njegovoj poeziji daju notu melanholičnosti. Lorkina poezija je iskrena i čista, puna emocija i zagonetnih značenja, dramatična i tragično obojena. Pesnik sve iskazuje na ustrepteo i uzbudljiv način.

 

 

 

LORKINO TROJSTVO: LJUBAV, KRV I SMRT

Lorkina poezija je nastanjena južnjačkim temperamentom i ciganskim strastima, životom u kome se dodiruju ljubav, krv i smrt. Poezija ovog pesnika je izobilje metafora i simbola. Javljaju se i boje karakteristične za Lorkino pevanje – zelena boja – zelen vetar, nebo je zeleno, jutro je zeleno itd.

 

 

 

ROMANSA MESEČARKA

Romansa mesečarka ukazuje na dodir strasti, krvi i strepnje, ljubavi i smrti, mesečine i zločina. Ovo pesničko delo odiše emocijama i crnim slutnjama koje dopiru iz dijaloga dva Ciganina. Poteru za Ciganima i sve motive u pesmi – vetar, brod, planinu i devojku – Lorka u noći natapa magičnom svetlošću. Sve motive u pesmi povezuje mesečina. Središnji motiv je ona. Ona čeka i čekajući nekoga sanja. Predmet sna je sigurno neko ko je odsutan. Ona je u pesničkoj slici zelene puti, kose zelene. Zelena boja je ovde ženska boja koja simboliše ljubav i strast.

 

 

 

GLORIFIKACIJA ZELENE BOJE

Pesma Romansa mesečarka započinje glorifikacijom zelene boje: Zeleno, volim te zeleno. Zeleno je boja svih stvari u noći: zelene grane, kosa zelena, zelene verande… Zašto baš zelena boja? Ona predstavlja obnovu života; simbol života, ali i smrti, simbol mladosti, ali i prolaznosti.

 

 

 

POTRAGA ZA LEPIM I BORBA PROTIV REPRESIJE

Pesma Romansa mesečarka se završava isto kako je i počela. Pesnik time naglašava potragu za lepotom, ljubavi, sanjarijom i slobodom unutrašnjeg bića. Lorka se bori protiv sile i represije koja ruši san o lepom. Kao da je pesnik slutio da će takva sila udariti i na njegova vrata. Takvi ljudi čije su lobanje od olova, jedne noći su ga odveli i ubili.

 

 

Najtamnije i najsvetlije žile kucavice španjolske zemlje žive u njegovoj poeziji. Federiko Garsija Lorka je pesnik – narod; pesnik krvi, bola i tragike. – leksikon Strani pisci

 

 

TEKST: NEVENA NIKOLIĆ

Nevena Nikolić je studentkinja Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Njena interesovanja su raspodeljena na više oblasti, a neke od njih su filozofija, književnost, kulturni razvitak u stranim državama, kao i teme vezane za mentalno zdravlje i brigu o sebi. Radoznala pesnikinja, na egzistencionalnom putu umetnosti, traga za istinom među razrešenim temama.