Društvene manipulativne tehnike − indulgencija

Društvene manipulativne tehnike − indulgencija

Fenomen manipulacije i manipulativnih tehnika indulgencija ne zahvata isključivo marketinško-komunikološki aspekat, nego može da se posmatra kroz različite vidove ljudskih delovanja i društvenih promena koje su obeležile određene epohe tokom ljudske istorije. Posmatrajući društvo kroz vekove kao sistemsku celinu, ističe se činjenica da su položaj i uticaj pojedinca ili grupe igrali veliku ulogu u celokupnom društvenom delovanju.


 

SREDNJI VEK
U mnogim istorijskim i filozofskim spisima, doba srednjeg veka se označava kao mračno doba, jer je celokupno društvo bilo podvrgnuto raslojavanju i potpunom uticaju crkve u svakoj sferi socijalnog života. Srednjovekovna religiozna učenja bila su neprikosnovena, što je omogućavalo crkvenim licima potpuno delovanje nad stanovništvom i punopravan legitimitet u odlukama različitog karaktera.

 

 

OPROŠTAJNICE
Srž manipulativnog delovanja crkve leži u takozvanim indulgencijama, odnosno oproštajnicama grehova koje su sveštenici i pape prodavali ljudima putem robno-novčane razmene, u svrhu potpunog duhovnog, moralnog i religioznog pročišćenja. Glavni postulat koji je potkrepljivao indulgencije temeljio se na činjenici da je Bog vrhovni gospodar ljudskog sveta i da su svi ljudi i sva bića podređeni isključivo njemu.

 

POTPUNA CENZURA I ZABRANA

Mračna strana srednjeg veka takođe označava (relativno) potpuno zabranjen pristup i distribuciju svih vrsta informacija, osim ako nisu pod crkvenim pokroviteljstvom, te su u suprotnom bile predviđene najstrože kazne.

 

 

Indulgencije su garantovale moralnu čistoću i duševni mir, stoga je njihov uticaj bio u velikoj meri rasprostranjen u katoličkim zemljama, a njihova ispravnost se nije dovodila u pitanje.

 

 

MANIPULACIJA I MOĆ

Problematika ovog fenomena veže moć i manipulaciju, stavljajući akcenat na direktnu vrstu obmane od strane crkvenih lica i nužno poštovanih dogmi, te se pomalo oslanja i na vidove propagandnih metoda zarad ličnih ili grupnih interesa.

 

 

TEKST: ANA PAVIĆEVIĆ

Ana Pavićević je studentkinja prve godine Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na Odseku za medijske studije, smer Komunikologija i odnosi s javnošću. Od najranijih školskih dana se bavi čitanjem i pisanjem, zaljubljenik je u književnost i u pisanu reč. Želja joj je da u budućoj profesionalnoj karijeri objedini bavljenje pisanjem, medijima, komunikacijama i kreativnim marketingom.