Društvena moć

Društvena moć

Pojam moći, po Veberu, odnosi se na mogućnosti pojedinca ili određene grupe da sprovede svoju volju, prohteve i htenja u okviru zajedničkog društvenog delovanja, bez obzira na otpor koji drugi pružaju ili žele da pruže. Društvena moć podrazumeva sposobnost nametanja vlastite volje uprkos protivljenju.

 


 

ZAŠTO JE DRUŠTVENA MOĆ VAŽNA ZA ISTORIJU DRUŠTVA?

Društvena moć nastaje iz prirodne potrebe i sposobnosti čoveka da dominira, da nametne svoju volju koju u određenom trenutku smatra najprikladnijim rešenjem. To ostavlja značajne posledice na mnoge aspekte društva i društvenog života. Moć pojedinaca je imala presudnih uticaja na određena društva, zajednice, države, zakone, političke ideologije i svega onoga što čini jedno društvo. Te posledice su mogle biti i pozitivne i negativne u zavisnosti od toga koliko je korišćenje moći racionalno. I da li dovodi do određenih benefita svojim napredovanjem ili pojedinci bivaju oštećeni. U skladu sa tim politički i socijalni život bi bio otvoreniji, obogaćeniji, produhovljeniji i to bi značajno uticalo na ostale aspekte neophodne za društveni, politički ili ekonomski život.

 

 

 

SOCIOLOGIJA U PROUČAVANJU DRUŠTVENE MOĆI

Sociologija, kao nauka koja se bavi društvenim pojavama, društvenom interakcijom i svime onime sa čime se svaki pojedinac susreće svakodnevno, fokus stavlja i na pojave koje pretenduju da promene društvo na širem planu. Kada je oblast društvene moći u pitanju, sociologija se bavi posledicama koje pojedinac izaziva u društvu posedovanjem moći i koje izazivaju određene promene u okviru društva pod sprovođenjem moći od strane društvenih grupa.

 

 

 

KAKO SE MOĆ MANIFESTUJE?

Postoji nekoliko  ključnih oblika moći:

 

Pojedinačna, na koju utiče sam položaj i status pojedinca.

 

Društvena koju poseduje jedna ugledna ili imućna grupa.

 

Ekonomska koja se zasniva na posedovanju materijalnih dobara i time sebi daje mogućnost posredovanja u važnim odlukama.

 

Politička čija je suština u nametanju određenih stavova, uverenja i razmišljanja sa namerom i naznakom da je to ključno za napredak društva države.

 

Duhovna koja podrazumeva skup ideja, znanja, religije i kulture u celini.

 

Postoje različiti načini za postizanje moći. Jedan od faktora je harizma na kojoj se zasniva sama harizmatska vlast. Ona sama po sebi nosi sposobnost nametanja volje, postoji mnogo različitih načina za nametanje volje. Drugi od njih je i prisila. Mada se društvena moć svrstava u načine ubeđivanja i nametanja koji sa sobom nose uverenje i nadu u bolje sutra.

 

 

 

VRSTE MOĆI

Kondigna moć- postiže potčinjavanje nametanjem alternative za određene želje pojedinaca.  Kompenzacijska moć– nudi nagradu onima koji prihvataju potčinjavanje.  Kondicionarna– zasniva se na mnogo višim idealima od prethodne dve jer podrazumeva menjanje unutrašnjih uverenja potčinjenih i posredno nametanje ličnih stavova koji možda sa sobom nose negativne posledice, isključivo radi očuvanja mira među društvom.

 

 

 

RAZLIKA IZMEĐU VLASTI I MOĆI

Kao što smo spomenuli na početku, moć je postizanje željenog cilja uprkos protivljenju drugih. Ona je sposobost kontrolisanja i uticaja na pripadnike društva. Dok vlast predstavlja legalnu i legitimnu sposobnost upotrebe moći. Ovaj oblik moći prihvaćen je kao pravedan i ispravan.

 

 

TEKST: ADELINA SRETENOVIĆ

Adelina Sretenović je studentkinja sociologije na Filozofskom fakultetu u Nišu, uživa u analiziranju međuljudskih odnosa, upoređivanju različitih kultura i u savetovanju bliskih ljudi. Voli prirodu, umetnost, muziku i sve ono što budi stvaralačku kreativnost