Digitalna detoksikacija

Digitalna detoksikacija

U vremenu kada smo dostupni svima trebalo bi se zapitati koliko smo dostupni sebi i ljudima koje volimo. Živimo u vremenu u kome nema izgovora za nedostupnost i očekuje se da smo, zahvljujući velikom broju komunikacionih kanala, uvek svima dostupni i spremni za komunikaciju, pa ipak – da li je to dobro? I šta označava digitalna detoksikacija?

 


 

U nekom trenutku u prošlosti zamenili smo vreme provedeno pred monitorom za vreme provedeno pred ekranom koji staje u naš dlan − najverovatnije u tom trenutku nismo pomislili kako će ta odluka programirati način na koji naš mozak funkcioniše i da ćemo se na svaku vibraciju ili zvuk notifikacije hvatati za telefon kao da smo istrenirani subjekat u Pavlovljevom eksperimentu. Zbog ovog načina života i uočenog negativnog uticaja tehnologije na naše mentalno zdravlje, postalo je popularno praktikovanje onoga što nazivamo digitalna detoksikacija.

 

 

 

 

 

ZBOG ČEGA IMAMO POTREBU DA POSEGNEMO ZA TELEFONOM PRI ZVUKU OBAVEŠTENJA?

Kada se telefon oglasi, telo se teško odupire nagonu da iste sekunde pogleda u izvor signala zato što notifikacije, svetlosni signali i vibracije postaju okidač za mozak koji oslobađa malu dozu dopamina − na taj način se stvara osećaj zadovoljstva pomoću kojeg društvene mreže stvaraju zavisnost, kreirajući beskonačnu petlju u našem mozgu. Nezavisno od toga u koje svrhe prevashodno koristimo svoj telefon − efekat je isti. Cajgarnikov efekat je fenomen koji objašnjava intruzivne misli koje u vašem mozgu ostavljaju nedovršen zadatak – nepročitana poruka ili nepregledan sadržaj feed-a na vašim društvenim mrežama.

 

 

 

 

 

NEGATIVNI EFEKTI NEPRESTANE STIMULACIJE MOZGA

Zahvaljujući tome što smo stvorili okruženje u kom u svakom trenutku možemo biti povezani sa beskrajnim brojem novih informacija, bile one zabavnog, edukativnog ili poslovnog karaktera, razvili smo kompulsivno ponašanje koje se ogleda u proveravanju telefona i prekidanju druge rade poput učenja, čitanja ili razgovora da bi naš mozak primio novu informaciju i novu dozu dopamina dok istovremeno postaje preplavljen stimulusima iz naše i virtuelne okoline.

 

 

 

 

 

ŠTA PODRAZUMEVA DIGITALNA DETOKSIKACIJA?

Iako smo kao društvo došli do tačke u kojoj nam je teško da zamislimo život bez nove tehnologije i dalje je moguće kontrolisati koliko ćemo biti izloženi suvišnim stimulusima. Borba protiv nagona da se proverava telefon jednako je teška kao i ostavljanje cigareta, smanjivanja unosa dnevne doze kofeina ili bilo koje druge supstance jer se borimo protiv hemijske potrebe organizma za dopaminom.

 

 

 

 

 

Za početak je dovoljno da počnete da prepoznajete i osvešćujete automatizovane radnje i momente u kojima se javlja zavisnost. Pokušajte da analizirate osećanja koja se javljaju u vama i preispitajte koliko su opravdani motivi vaših nagona i na taj način počnite da kontrolišete svoje aktivnosti. Možete odrediti deo dana u kome ćete biti odvojeni od virtuelnog sveta i držati se toga dok ne osetite da ste spremni na sledeći korak i da to vreme produžite.

 

 

 

 

 

Ponekad je neophodno da pustimo naš mozak da se dosađuje −  tada podstičemo kreativnost i pronalazimo rešenja za probleme koje nismo bili u mogućnosti da vidimo dok smo bili okupirani drugim aktivnostima.

 

 

 

 

 

VRAĆANJE NEZAVISNOSTI

Sigurni smo da ste i sami primetili da odvojenost od telefona u vama uzrokuje mali panični napad jer se gotovo sve informacije nalaze u njemu. Za svaku nepoznanicu oslanjamo se na internet pretraživače i na taj način dodatno produbljujemo svoju zavisnost od pametnog uređaja − koliko ste se puta iz lenjosti uhvatili za telefon u potrazi za informacijom koju znate, međutim u tom trenutku niste mogli da je se setite?

 

 

 

 

 

Svaki put kada ne dopustite mozgu da samostalno dođe do zaključka uskratili ste svom mozgu trening koji mu je neophodan kako bi ispravno funkcionisao. Pokušajte s vremena na vreme da na određenu lokaciju stignete bez navigacije, da novi broj ili adresu memorišete ne samo u telefonu već i u mozgu kako biste povratili osećaj kontrole i nezavisnosti.

 

 

Ljudi koji uspešno praktikuju digitalnu detoksikaciju primetili su da im se u vrlo kratkom roku poboljšao fokus i memorija, a pored toga osećaju se mnogo smirenije i prisutnije u trenutku.

 

 

TEKST: ANASTASIJA ŽARKOV

Anastasija Žarkov je student završne godine Digitalnog marketinga, sa širokim spektrom interesovanja.