Da li ste čuli za NLP?

Da li ste čuli za NLP?

N(neuro) – odnosi se na nervni sistem i način komunikacije sa drugim ljudima. Primanjem informacija putem naših čula kreiramo našu realnost. L(lingvističko) – način korišćenja jezičkih obrazaca u svakodnevnom govoru i uticaj govora na predstave drugih ljudi. P(programiranje) – programi razmišljanja, emocije i ponašanja, kao i mogućnost da određene obrasce ponašanja koji nam nisu korisni zamenimo korisnijim.

 


 

ŠTA JE NEUROLINGVISTIČKO PROGRAMIRANJE?

Neuro-lingvističko programiranje je psihološki pristup koji proučava strategije koje koriste uspešni pojedinci za postizanje svojih ciljeva i primenu istih u ostvarivanju ličnih ambicija. Pristalice NLP-a smatraju da je svako ljudsko delovanje pozitivno. Samim tim, ukoliko plan nagoveštava neuspeh ili se prosto desi nešto neočekivano, iskustvo nije ni dobro, ni loše, jednostavno nas nečemu uči i predstavlja ono što će nam koristiti kao putokaz za buduće radnje.

 

 

 

KAKO FUNKCIONIŠE OVAJ PRISTUP?

Pristup polazi od pretpostavke da um svakog pojedinca kreira mapu sveta, koristeći informacije, podatke primljene putem čula. Na primer, kod nekih ljudi celovitost vizuelnih percepcija gradi njihovo razumevanje sveta, dok ga drugi razumeju putem auditivnih percepcija. Sistem koji osoba primenjuje za obradu iskustava naziva se primarni sistem predstavljanja (PRS), a njegovo poznavanje je od krucijalnog značaja za pristup i promenu ličnosti. Metode i tehnike NLP-a funkcionišu na pretpostavci da PRS može uticati na upravo pomenutu mapu.

 

 

Praktičari veruju da postoje prirodne hijerarhije učenja, komunikacije i promene. Šest logičkih nivoa promene su: svrha i duhovnost, identitet, verovanja i vrednosti, sposobnosti i veštine, ponašanje i okruženje. Smisao svakog logičkog nivoa jeste da usmeri i organizuje informacije ispod njega. Kao rezultat toga, promena na nižem nivou može izazvati promene na višem nivou. Isto tako, promena na višem će izazvati promene na nižim nivoima.

 

 

KOJE TEHNIKE PRIMENJUJE NLP?

 

Sidrenje – pretvaranje čulnih iskustva u okidače za određena emocionalna stanja

Rapport – praktičar se povezuje sa osobom radi poboljšanja komunikacije i empatije

Zvižduk – promena obrasca ponašanja ili razmišljanja da bi se došlo do željenog ishoda

Vizuelna/kinestetička disocijacija – uklanjanje negativnih misli i osećenja koja su povezana sa prošlim događajima.

 

 

 

GDE SE SVE KORISTI NLP?

U užem smislu se koristi kao metoda ličnog razvoja, prema tome može pomoći u unapređivanju veština ili sposobnosti koje posedujete. Pomaže razvoju samorefleksija, samopouzdanja i veština komunikacije. U širem smislu može imati i svoju terapijsku svrhu, uključujući fobije, probleme sa komunikacijom, depresiju, poremećaje pažnje, zavisnost, šizofreniju, granični poremećaj ličnosti.

 

 

TEKST: ANA MILUTINOVIĆ

Ana Milutinović je student treće godine Psihologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Njena strast su muzika i fotografija. Voli da provodi dosta vremena sa dragim ljudima i sa svojim psima.