Da li je porodica i dalje temelj društva?

Da li je porodica i dalje temelj društva?

Porodica je tle iz koga izrasta najlepše cveće, može biti i soba bez svetlosti i topline u kojoj venu cvetovi.
Paolo Koeljo


            PORODICA – TEMELJ NAŠEG DRUŠTVA?

 Veliki broj sociologa porodicu smatra kamenom temeljcem društva.

 

Sam pojam porodice je star koliko i sam ljudski rod. Shodno tome, proizilazi i mnoštvo definicija u određivanju istog. Smatra se da je porodica društvena zajednica roditelja i njihovih krvnih srodnika.

 

Po strukturi, funkcijama i vrednosnoj orijentaciji, postoji više tipova i oblika porodice: monogamna, poligamna, matrijarhalna, patrijarhalna, potpuna, nepotpuna, proširena, autoritarna, demokratska.

 

U postmodernim društvima na porodicu se gledalo kao na osnovnu jedinicu društvene organizacije koja ispunjava osnovne društvene uloge. Ona je, stoga, most između pojedinca i društva.

 

 

 

ULOGA PORODICE U DRUŠTVU

Najvažnija društvena uloga porodice je socijalizacija dece, a  samim tim i vaspitanje dece.U porodici dete stiče svoja prva znanja. Roditelji kao vaspitači dolaze iz nekih drugih sistema društvenih i kulturnih vrednosti. Oni nastoje te iste vrednosti, norme, običaje, verovanja preneti svojoj deci, za neka buduća vremena u kojima će se oni primenjivati, ali takođe nastoje te iste vrednosti i načela da prilagode novom, modernom društvenom sistemu i društvenim okolnostima.

 

Veoma je važna čvrsta emocionalna veza između roditelja i dece. To je veza koja treba da bude zasnovana na snažnom osećaju pripadnosti, sigurnosti, protkana pažnjom, ljubavlju i brigom.

 

Roditeljska toplina i privrženost su najvažniji elementi u samom procesu socijalizacije deteta. Oni razvijaju kod deteta veći stepen sasmopouzdanja, otvorenosti i druželjubivosti. Na taj način dete izrasta u srećnu i zadovoljnu jedinku.

 

Međutim, porodica je u sadašnjim uslovima tranzicije i globalizacije suočena sa mnogim teškoćama i problemima. Promene koje se dešavaju velikom dinamikom i u svim segmentima savremenog društva, ostavljaju za sobom ozbiljne posledice na stanje, razvoj, ulogu i mesto porodice u društvu.

 

 

 

DINAMIČAN NAČIN ŽIVOTA KAO POTENCIJALAN DESTABILIZATOR PORODICE

Dinamičan način života dovodi do posledica i na roditelja i na dete. Primarna uloga, tj. briga o detetu, više nije na bazičnom prvom mestu.

 

Moderna tehnologije koja se razvija munjevitom brzinom, potiskuje najbitniju fazu u razvoju dece, a to je detinjstvo. Dolazi do otuđenja deteta koje postaje individualac i na taj način gubi osećaj pripadnosti društvenoj grupi.

 

 

 

KAKO USAGLASITI TRADICIJU SA NOVIM OBLICIMA REALNOSTI?

Iako se porodica stalno transformiše i oblikuje, ona je i dalje veoma važna društvena institucija koja ima najvažniju ulogu u životu svake individue i u samom društvu. Ljubav, poštovanje, komunikacija i duboke osećajne veze između roditelja i dece su jedani od ključnih elemenata da se održi porodica kao temelj svakog društva.

 

 

 

TEKST: GORDANA SEČEVIĆ

Gordana Sečević je diplomirani sociolog i majka dva dečaka. Voli putovanja, upoznavanje drugih kultura i običaja. Obožava strane jezike i zato je završila studije za nastavnika španskog jezika, dok se trenutno obrazuje na master studijama anglistike.