Avangardnost u poeziji Janka Polića Kamova

Avangardnost u poeziji Janka Polića Kamova

Poezija Janka Polića Kamova je jedinstvena i iznimno važna za šire avangardne pesničke tradicije. Njegovu poeziju karakteriše radikalna promena u tradicionalnom pristupu pesništvu. Želeo je da svojim radom oslobodi poeziju od pisanih stega i ograničenja, te da otvori nove mogućnosti za eksperimentisanje. Njegova avangardna poetika čini ga jednim od najvažnijih pesnika u Hrvatskoj.


ESTETIZAM U KNJIŽEVNOSTI MODERNE

U književnosti moderne zahtevi u pogledu korektnosti i forme bili su naročito strogi. Pesma mora biti cela lepa, isticao je Bogdan Popović. Manifest ovog kritičara u toj rečenici uzet je kao estetsko geslo epohe. Estetizam se javlja kao otmenost i aristokratizam.

PRVI TALAS AVANGARDE U HRVATSKOJ

Hrvatski prozaisti su već krajem prve decenije XX veka krenuli novim putevima – u pravcu ekspresionizma i futurizma. Za Janka Polića Kamova može se reći da započinje prvi talas avangarde u hrvatskoj književnosti. U tom razdoblju, hrvatski avangardni pisci su se suprotstavili konvencionalnim književnim formama i tražili nove načine izražavanja. Kamov je svoje radove objavljivao u časopisima Zenit i Grič. Avangardni pisci doneli su nagoveštaj revolucije u književnosti.

AUTORSKA DELA JANKA POLIĆA KAMOVA

Janko Polić Kamov se proslavio svojim realističkim i ironičnim književnim radovima koji su prikazivali život na Jadranu u to vreme. Njegovi radovi su bili vrlo cenjeni zbog autentičnosti i daha realizma. Njegov jezik i stil pisanja su se smatrali izrazito drugačijim i nekonvencionalnim za vreme u kom je pisao.

PESME KOJE NISU CELE LEPE

Lirika ovog autora je bila kritički nastrojena prema društvenim nejednakostima i tradicijama. Kamov briše granice koje su postavili Antun Gustav Matoš i drugi predstavnici moderne u Hrvatskoj. Njegova poetika podseća na Bodlera po sopstvenoj estetici ružnog. Njegove pesme su pesme ruševina, truljenja i raspadanja.

Lepotu i harmoniju koju je književnost pokušala da stvori, Kamov je posmatrao kao laž. Avangardnost se ogleda u negaciji koju je ređao u strofama. Njegov opus temeljio se upravo na destrukciji i negaciji idealnog sveta.

POETIKA ANARHIJE

Janko Polić Kamov, zajedno sa Mijom Radoševićem i Josipom Baričevićem, oformio je ilegalnu književnu grupu Cefas. Grupa je predstavljala pobunu kroz bilo koju akciju potrebnu za podizanje revolucije. Matošev napad na Kamovljevu liriku predstavljao je manifest pobune u književnosti. Sve su to bili pesnici i sanjari spremni menjati svet ne samo perom i rečju nego i političkom akcijom. – Branimir Donat

SLOBODA KAO VEČITI KAMOVLJEV SIMBOL

Sloboda je ideja koja istovremeno pokreće i život i dela Janka Polića Kamova. Kamov je bio jedan od apokaliptičnih pisaca. Matoš je govorio: Jest, apsurd su te pesme. Kamove pesme su mračne, rastrgane i nemirne poput bolesnika i pijanca – kakav je i sam on bio. Sloboda se ogleda u novom stilu i ritmu koji je doneo u književnosti. Njegov stih je slobodan, kao slobodna prozna dikcija.

AVANGARDNI MOTIVI

Provokacije je Kamov izazivao motivima besa, bluda, apsurda, haosa i groteske. Njegova nalaže da se iz kontrolisanog društva treba izgraditi novo unapređeno društvo. Kamov, ogorčen situacijom u Hrvatskoj, hteo je izgraditi novu kulturu koja bi se zasnivala na istini. Kamovljeva poetika je daleko od estetskog ideala hrvatske moderne.

Glavna njena karakteristika je upravo to ostvarivanje antilepote. Njegovo učestalo korišćenje tuđica ostvaruje se u svrhu estetike ružnog. Bordel, ludnica i bolnica su mesta temeljne simbolizacije njegovih estetskih shvatanja.

ŽIVOT ILI/I UMETNOST

Avangardnost Janka Polića Kamova ogleda se u tendencijama brisanja granica između života i umetnosti. Autor nalaže da se umetnost treba ostvariti kao život sam za sebe. Teskoba koja proizlazi iz gradnje novog društva, nove umetnosti i novog poretka, evidentna je u Kamovljevim delima.

NEOČEKIVANA POJAVA

Njegov opus smatraju izraslinom na organizmu, pre nego sastavnim delom tela koji se uklapa u čitav organizam. Kamov ostvaruje ideal avangarde te se njoj može priključiti. Njegova pojava je čudesna jer Kamov nema prethodnika ni sledbenika. – Luka Dajak

TEKST: NEVENA NIKOLIĆ

Nevena Nikolić je studentkinja Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu. Njena interesovanja su raspodeljena na više oblasti, a neke od njih su filozofija, književnost, kulturni razvitak u stranim državama, kao i teme vezane za mentalno zdravlje i brigu o sebi. Radoznala pesnikinja, na egzistencionalnom putu umetnosti, traga za istinom među razrešenim temama.