Astrafobija – strah od munja i gromova

Astrafobija – strah od munja i gromova

Astrafobija je poznata i po nazivima astrapofobija, brontofobija, keraunofobija i tonitrofobija. Ona predstavlja veliki strah od munja i gromova. Ova fobija je izlečive prirode manifestuje se kod ljudi i životinja, ali najviše kod psa i mačaka. Fobija je dobila naziv na osnovu spoja grčke reči astrape koja znači munja i phobos koja znači strah.


SIMPTOMI ASTRAFOBIJE

Osoba koja pati od astrafobije se učestalo oseća veoma anksiozno kada grmi ili seva, nezavisno od jačine. Neki od fizičkih simptoma ove fobije su drhtanje, plakanje, znojenje, mučnina, napadi panike (u najgorim slučajevima), zujanje u ušima, brzo disanje i otkucaji srca. Takođe, postoje određene reakcije i simptomi koji su specifični i usko vezani za astrafobiju. Neke od njih su: traženje skloništa od oluje koja se sprema, skrivanje ispod kreveta, pokrivača, u ormaru, na tavanu, u podrumu i na drugim mestima koje individua smatra bezbednim. Takve osobe se uglavnom trude da priguše zvuk grmljavine na bilo koji mogući način.

ODREĐENE PREVENTIVE MOGU POSTATI OPASNE

Jedna od loših posledica ove preventive je ta što ona može preći određene granice, i postati opasna i ekstremna. Individua koja pati od ove fobije uglavnom ima povećani interes za vremensku prognozu. Na taj način ona može pratiti obaveštenja o potencijalnim olujama i lošem vremenu. Isčekivanje koje prati ovo može dovesti do velike panike, straha i anksioznosti. Ponekad, u najgorim slučajevima, astrafobija može prouzrokovati još jednu fobiju – agorafobiju, strah od napuštanja kuće.

ASTRAFOBIJA KOD DECE

Prema određenim istraživanjima 2007. godine, otkriveno je da je astrafobija treća najčešća fobija u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako se ovaj strah može pojaviti kod ljudi svih starosti, češće se pojavljuje kod dece. Pojava astrafobija kod dece ne treba odmah da se proglasi fobijom, s obzirom na to da deca imaju različite strahove tokom odrastanja. Tek nakon šest meseci, ovaj strah se može smatrati razvijenom fobijom. Ukoliko imate sumnju ili prepoznajete simptome ove fobije, preporučljiva je poseta lekaru.

SIMPTOMI KOD PASA I MAČAKA

Psi često imaju anskioznost tokom oluja sa munjama i grmljavinom. Između sa 15% i 30% pasa pokazuje simptome ove fobije. Metode koje mogu pomoći tokom prisutne anksioznosti su kontra-uslovljavanje, desensitizacija, lekovi koji deluju protiv anksioznosti i feromon koji služi za smirivanje. Određene studije su pokazale da se mačke plaše grmljavine i munja. Retko je, ali se one mogu skrivati ispod stola, ili na mestu koje smatraju bezbednim.


LEČENJE FOBIJE

Najefikasnije lečenje astrafobije je građenje imuniteta i suočavanje sa strahom. Kognitivna terapija je jedna od češćih metoda za lečenje astrafobije. Kognitivna bihejvioralna terapija predstavlja terapiju razgovorom. Ona u glavnom fokusu ima jedno konkretno pitanje i usmerena je ka menjanju mišljenja od negativnog ka racionalnom. Ovaj oblik terapije daje mogućnost individuama da se suoče sa svojim strahovima.

MEDIJACIJOM PROTIV STRESA

Kao metod lečenja, postoji i dijalektička bihejvioralna terapija u koju spada meditacija kao i druge tehnike koje deluju protiv stresa. Ova terapija služi za obradu i regulisanje emocija uz smanjenje anksioznosti. Lekovi protiv anksioznosti mogu biti prisutni u lečenju kako bi se uz pomoć njih smanjio stres i anksioznost koja se oseća tokom grmljavine i oluje. Ne postoje specifični lekovi za ovu fobiju, ali su prisutni oni koji su efikasni u uklanjanju stresa i anksioznosti uopšte, i samim tim pozitivno utiču i na fobiju.

TEKST: ANDRIJANA POPOVIĆ

Andrijana Popović je studentkinja novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu. Ljubitelj je psihologije, umetnosti i muzike.