Asertivnim ponašanjem do slobode

Asertivnim ponašanjem do slobode

Život se sastoji od različitih situacija u kojima komunikacija igra veoma bitnu ulogu. Učenje deteta prvim rečima, sklapanje prijateljstava, poslovni sastanci, razgovori, samo su neki od sekvenca koje zahtevaju komuniciranje. Sigurno su vam poznate one situacije u kojima kažete nešto i time povredite osobu, nenamerno, jer vam je „jezik brži od pameti” ili pak ne znate na koji način da to izbegnete. Upravo iz ovog razloga je bitno znati komunicirati na pravilan način, iskazati lične potrebe i stavove bez ugrožavanja drugih ljudi. Ukoliko ste imali prilike da se susretnete sa ovakvim nečim i želite da to promenite, u nastavku teksta možete saznati kako − zahvaljujući asertivnoj komunikaciji.

 


 

ŠTA JE ASERTIVNA KOMUNIKACIJA?

Reč asertivno ponašanje (eng. assertive behaviourznači odgovorno i samopotvrdno ponašanje. Asertivna komunikacija podrazumeva da znate kako da kažete šta mislite i kako se osećate, a da ne ponizite ili uvredite osobu sa kojom komunicirate. Kroz ovaj vid komunikacije vi poštujete i uvažavate stavove drugih, ali to ne mora nužno da znači da se i slažete sa tim stavovima. Traži se ono što je potrebno na ljubazan način koji uvažava sagovornika.

 

 

 

 

 

ZAŠTO JE ASERTIVNA KOMUNIKACIJA VAŽNA?

Potrebno je uvek imati na umu da agresivnost nije sredstvo kojim se može doći do cilja. To dokazuje upravo asertivna komunikacija. Dobrim razgovorom povećava se šansa da se dobije ono što se želi − dođe do cilja. Njen pozitivan rezultat jeste osećaj većeg samopouzdanja pri komunikaciji. Međuljudski odnosi se unapređuju i zadovoljstvo je obostrano. Asertivne osobe čuvaju vaše dostojanstvo u situacijama kada postoji opasnost da budu izmanipulisane.

 

 

 

 

 

KAKO BITI ASERTIVAN?

Prvi korak − isticanje onog što vam smeta, samo se ne može ništa promeniti ukoliko ne reagujete, jer pasivnost ne daje rezultate.

Drugi korak − objasnite razlog zbog kojih vam nešto smeta.

Treći korak − jasno izrazite zahtev šta želite od drugih. Stvari koje ne kažete i smatrate da drugi podrazumevaju obično ispadnu drugačije, odnosno ni ne podrazumevaju se.

 

 

 

 

KAKO ASERTIVNA KOMUNIKACIJA IZGLEDA NA PRIMERU?

Student ste, stalno vas neka osoba ometa tokom predavanja. Ukoliko ćutite i ne obratite se kolegi, nećete ništa postići. Ostaće vam samo pusta nada da će on to primetiti. Vaš stres i nezadovoljstvo će samo biti veći. To može vremenom eskalirati u težak vid komunikacije, a to je agresivnost. Da se to ne bi desilo potrebno je primeniti upravo asertivnu opciju. Nasamo ostati sa kolegom i razgovarati. Objašnjavanjem onoga što vam smeta, kako se vi osećate povodom toga, istaknite mu da oboje imate zajednički cilj. Ukoliko ima nešto da kaže na tu temu, trebalo bi da ga saslušate i potrudite se da razumete i odgovorite na to uvažavajući njegov stav i uverenje.

 

 

 

 

 

KAKO SE ASERTIVNA KOMUNIKACIJA RAZVIJA?

Sam proces usvajanja asertivnih navika nije lak. Promena navika podrazumeva i postojanje istinske volje. Potrebno je steći stav da se vi i sagovornik nalazite u istoj ravni − podjednako ste važni. Aktivno slušanje, poštovanje, uvažavanje suprotnih stavova od vaših deo su svakodnevne vežbe na putu ka sticanju asertivne komunikacije kao svakodnevne navike. Usvajanje navike je proces i ne mogu se rezultati stvoriti tokom noći. Zato je potrebno biti strpljiv i vredan.

 

 

 

 

 

ZAŠTO SE ASERTIVNO PONAŠANJE UVEK ISPLATI?

 

Asertivno ponašanje će vam olakšati da dobijete ono što želite

Više ćete poštovati ljude oko sebe

Oslobodićete se straha

Imaćete veću samokontrolu

Zalagaćete se za mirnim rešavanjem problema

Nećete se plašiti da iskažete svoje neslaganje

Osećaćete se samouvereno

 

 

TEKST: MAGDALENA KOSTIĆ

Magdalena Kostić je studentkinja Novinarstva na Filozofskom fakultetu u Nišu.