Alkoholizam- borba protiv žudnje

Alkoholizam- borba protiv žudnje

Problemi sa alkoholom označavaju se šifrom F10 i spadaju pod bolesti zavisnosti. Za bolesti zavisnosti je karaktersticno da ljudi koji pate od njih imaju nenormlanu žudnju i mentalnu preokupiranost supstancom. Borba protiv zavisnosti je upravo borba protiv žudnje. Vraćanje je uobičajeno i očekivano, a rad skoro nikada ne ide glatko.

 


 

ALKOHOL KAO LEGALNA DROGA

Smatra se da problem sa alkoholom ima 25% svetske populacije, dok su 70% umerenjaci, a samo 5% ukuplnog stanovništva su potpuni apstinenti. Problem je učestaliji kod muškaraca, a žene alkoholičari imaju drugačiji način pijenja – one su uglavnom solo drinkeri. Akloholizam kao bolest nastaje u najproduktivnijem dobu i zato utiče na socio – ekonomsko pripadanje. Negativno se odražava na posao i porodicu, a povezan je i sa saobraćajnim nesrećama, nesrećama na poslu, krivičnim delima i agresijom.

 

 

 

ŠTA KARAKTERIŠE ALKOHOLIČARE?

Uzroci i oblici alkoholizma mogu biti različiti, ali su karakterisike alkoholičara često slične. Oni imaju ekstremno nisku toleranciju na frustraciju, nesposobnost za podnošenje anksioznosti i tenzije i ekstremni narcizam. Uz to često imaju izmenjen karakter, sebični su, lažu i manipulišu. Alkoholizam sa sobom nosi i zdravstvene posledice – od halucinacija, patološke ljubomore, epilepsije, demencije pa sve do one najteže koja može dovesti do smrtnog ishoda – delirijum tremens.

 

 

Kod većine ljudi ovaj opis budi ljutnju ili bes, a ne empatiju. Zato bismo vas podsetili da se ovde radi o bolesti i da su alkoholičari vrlo često jako nesrećni ljudi kojima treba pomoć i lečenje. Istina je da uglavnom ni sami akloholičari ne vide to kao problem i tvrde da piju samo povremeno, a na lečenje se javljaju jer su primorani ili zbog nekih ozbiljnih tegoba.

 

 

 

FAZE LEČENJA

Alkoholizam im po pravilu nije sam po sebi motiv za lečenje već dolaze nekim drugim povodom kao što su problemi u porodici ili na poslu. Preduslov za lečenje je pronalazak saradnika i stvaranje mreže podrške, a samo lečenje započinje uvidom – Ja sam alkoholičar.

 

 

Postoje dve faze lečenja – prvu zovemo faza intenzivnog lečenja , ona traje oko mesec dana i za cilj ima da se osoba otrezni. Osoba se predstavlja po dolasku, pa nakon dve – tri nedelje kada pokazuje uvid. To veliko predstavljanje bude jako emotivan momenat i za pojedinca i za porodicu i za grupu. Nakon toga se pravi rezime i plan rehabilitacije i prelazi se na drugu, produženu fazu lečenja. Ova faza traje oko godinu – dve i sprovodi se u rehabilitacionoj grupi ili socioterapijskom klubu.

 

 

 

ALKOHOLIZAM JE IZLEČIV

Tokom lečenja javljaju se mnogobrojni otpori i krize, ali njihovo prevazilaženje menja život. Postoje zlatna pravila za apstinenciju koja svaki zavisnik zna, a okolina i lekari su tu da mu pruže poršku da ih se drži. Za sve koji vode ovu bitku ili je posmatraju u okruženju imamo da kažemo da je alkoholizam bolest koja se leči i da je moguće izaći iz tog začaranog kruga.

 

Zelimo sreću i empatiju u procesu i držimo palčeve!

 

 

TEKST: NEVENA JOKIĆ

Nevena Jokić je defektolog i budući psihoterapeut. Zahvalna je na poznavanju mnogobrojnih ljudi čija je energija inspiriše. Slobodno vreme provodi u prirodi ili u gradu, na rolerima. Slika po platnu i zidovima, uz dobru muziku i dobar džin.1 thought on “Alkoholizam- borba protiv žudnje”